Akciona politička platforma “Komuna”

Platforma „Komuna“ je akciona platforma političkog delovanja Revolucionarnog saveza rada u svim javnim forumima – učešćem na lokalnim i parlamentarnim izborima, sindikalnim savezima, lokalnim samoupravama, svim oblicima mesnog udruživanja, na radnim mestima, u strukovnim udruženjima, u medijskim, kulturnim i svim drugim oblicima javnog i političkog života.

ОРГ и ПАРГА

Борба! Борба је нешто што мора да нас карактерише и да нас одваја од других организација… Чекати се не сме, власт узети одмах!

OSNOVNI PRINCIPI delovanja “Revolucionarnog saveza rada”

Cilj osnivanja Revolucionarnog saveza rada jeste uspostavljanje vlasti radničke klase – proleterske demokratske diktature – uspostavljanje socijalističkog društveno-ekonomskog sistema i izgradnja socijalizma u Srbiji, na celom Balkanu i učitavom svetu i konačna pobeda komunizma.