Radnička omladina Srbije (ROSA)

Radnička omladina Srbije (ROSA) je revolucionarna, omladinska organizacija Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS).

Radnička omladina: Živela ROSA!
Aktivnosti:


Edukativna komuna na Instagram-u: