Radnička omladina (ROSA)

Aktivnosti:

Kampovanje i radnički pokret

Kampovanje je postalo praksa početkom prošlog veka, kao rezultat aktivnosti organizacija radničkog pokreta među omladinom… Letnji kampovi za radničku decu i omladinu nude im mogućnost da deo raspusta provedu sa svojim vršnjacima bez prevelikih troškova… Aktivnosti poput kampovanja imaju utoliko veći značaj u dobu opšteg osećaja izolovanosti, koji ne jača samo usled pandemije, već i sve raširenijeg kapitalističkog individualizma…

80 godina ustanka: Srbija se umirit ne može!

Danas obeležavamo 80 godina od početka antifašističkog ustanka u Srbiji. Ovaj dan podseća nas na nepobedivu narodnu snagu i daje nam borbene istrajnosti i volje da poručimo današnjim vladajućim tiranima: o čujte, ne treba vam kriti – osveta naša crvena će biti!

Srbija se umirit ne može!
Smrt fašizmu – sloboda narodu

Sa skupštine radnika na internetu…

Proleterski Kragujevac je ovih dana žarište borbe mladih radnika i radnica… Nova mlada radnička klasa, u uslovima produbljene kapitalističke krize, demonstrirala je snagu svoje organizacije kako u štrajku u Fijat Plastiku tako i na skupštini radnika i radnica na internetu. Svi kao jedan!

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Edukativna komuna na Instagram-u: