O poreklu i karakteru Drugog svetskog rata

Za razliku od Prvog svetskog rata, Drugi svetski rat protiv sila Osovine je od samog početka poprimio karakter antifašističkog rata, oslobodilačkog rata, čiji je jedan od ciljeva bio obnova demokratskih sloboda. Ulazak Sovjetskog Saveza u rat protiv sila Osovine mogao je samo pojačati, i zaista je pojačao, antifašistički i oslobodilački karakter Drugog svetskog rata.