Nedelja anti-imperijalističke akcije

NEDELJA AKCIJE PROTIV NATO I SVIH POTPALJIVAČA IMPERIJALISTIČKOG RATA

NATO samit održava se 29. i 30. juna u Madridu – u situaciji pretnje dalje eskalacije imperijalističke agresije i rata u Ukrajini na istok Evrope (i posebno na Balkan), daljih ugrožavanja naroda Evrope i sveta od strane agresivnih imperijalističkih supersila, pre svih SAD i Rusije i njihovih evropskih i azijskih imperijalističkih saveznika i modernih vazala, kao i opasnosti od samog opšteg svetskog međuimperijalističkog, čak i nuklearnog rata.

Pridružujemo se međunarodnoj mobilizaciji protiv NATO i drugih imperijalističkih vojnih saveza i potpaljivača rata uopšte, i pozivamo sve iskrene antifašiste na vidovdansku nedelju anti-ratne i anti-imperijalističke akcije u Srbiji, kao i na celom Balkanu.

Dole imperijalistički agresori i potpaljivači rata – stop Putinu, stop NATO!

Živela borba radnika i naroda sveta za slobodu, nezavisnost, demokratiju i socijalizam!

Revolucionarni savez rada,
juna 2022.