Prvomajski proglas RSRS-CIPOML

Za razliku od prošle i prethodne godine, sindikati i levičarske organizacije u Srbiji ove godine izlaze na beogradske ulice za Prvi maj, Međunarodni praznik rada.

Iako je situacija za radne ljude i organizovanu radničku klasu iz godine u godinu sve gora, iako se u Srbiji radi najviše a prima se među najnižim platama u Evropi, radnička klasa Srbije pokazuje da ima volje za borbom. Priključujemo se ovogodišnjim prvomajskim demonstracijama pod parolom “Ujedinimo se protiv krize, fašizma i rata!”

Usred sveta u kome se produbljuju ekonomski, politički i socijalni problemi, a vlasnici monopolskog kapitala rasterećuju posledice krize kapitalističkog sistema na radničku klasu i narode sveta, obeležavanje Prvog maja postaje povod za eksploatisane i potlačene svih zemalja da se njihov glas čuje u protestu protiv problema koji ih pogađaju i njihova nepokolebljiva odluka da nastave svoju borbu za društvenu emancipaciju.

Želja monopola i kapitalističko-imperijalističkih zemalja da osvoje nova tržišta i prošire svoje sfere uticaja izazvala je izbijanje novog imperijalističkog rata u Ukrajini. Preko leđa ukrajinskog naroda, koga ruski okupatori žele da unište, sukobljavaju se i interesi kapitalističko-imperijalističkih sila grupisanih u Evropsku uniju i NATO, na čelu sa američkim imperijalizmom, s jedne strane, i s druge strane ruskim imperijalizmom – ne manje agresivnim i grabežljivim.

…Ubrzanim razvojem opšte kapitalističke krize i rasta međuimperijalističkih tenzija, na razvalinama Jugoslavije ponovo se čuju ratni bubnjevi. Ponovo se pokušava sa nacionalističkim ludilom koje bi zahvatilo mase i izazvalo nove sukobe. Ponovo se zvecka oružjem, formiraju zločinačke falange i vrši ubrzana militarizacija Srbije, Hrvatske, BiH, Kosova i drugih delova Balkana.

Iz proglasa balkanskih antifašista “Ustanimo protiv novog rata!

U političko-vojnim sporovima imperijalističkih sila i vlasnika monopolskog kapitala ne možemo da se svrstavamo u korist jedne ili druge sile ili bloka koji promoviše mržnju i rat, jer su oni po svojoj prirodi neprijatelji naroda, a mi ih osuđujemo kao takve; mi zauzimamo stav sa radničkom klasom i narodima i, u ovim konkretnim okolnostima, izražavamo našu solidarnost sa radnicima, omladinom i narodom Ukrajine koji žrtve rata usred međuimperijalističkih sporova i podržavamo njihovu narodnooslobodilačku borbu. Odbacujemo ratnohuškačku politiku Rusije i NATO-a predvođenog SAD.

Uopšteno govoreći, međunarodna buržoazija je objavila rat protiv radnika i naroda, što se manifestuje u državnoj politici koju primenjuje – navodno – da ponovo aktivira privredu zemalja i brine o društvenim potrebama, ali u stvarnosti nastoji da zaštiti interese moćnih ekonomskih grupa i garantuje njihove visoke stope profita. Neoliberalne, konzervativne i desno-socijaldemokratske vlade podjednako udaraju na prava radnika, kriminalizuju socijalne proteste, odobravaju plate za gladovanje, drže milione muškaraca i žena nezaposlenima; njihova politika je primenjivana da se izbori sa ekonomskom krizom koja je izbila 2020. i pandemijom Kovida 19 jasno je dala do znanja da je za buržoaziju „sveti“ kapital iznad svega.

Svaki dan kapitalizam vodi milione ljudi da žive u siromaštvu i ekstremnom siromaštvu, u nezaposlenosti i podzaposlenosti; milioni napuštaju svoje teritorije i zemlje bežeći od ovih problema i nasilja, nesigurnosti, rata, nadajući se da će ponovo izgraditi svoje živote u drugim zemljama, ali se sukobljavaju sa antimigrantskom i ksenofobnom politikom, sa rasističkim narativima i nasiljem koje promovišu ekstremna desnica i fašističke organizacije koje jačaju u nekim zemljama.

Druga strana je raskoš bogatih. U jeku krize i pandemije, proces koncentracije i centralizacije bogatstva u nekoliko ruku dostigao je veće nivoe, odnosno bogatstvo milijardera je poraslo i pojavili su se novi milioneri, jaz između bogatih i siromašnih, između eksploatisanih i eksploatatori su se proširili; ali se povećala i distanca između zavisnih zemalja i razvijenijih kapitalističkih zemalja i, naravno, imperijalističkih sila. Ekonomska i socijalna nejednakost raste svakim danom.

Ali radnici grada i sela, omladina i žene i drugi narodni slojevi, nezaposleni i beskućnici, ekolozi i umetnici ne prihvataju ovu situaciju kao zlo sa kojim su osuđeni da večno žive: nezadovoljstvo se pretvara u odbacivanje i odbacivanje se manifestuje u borbi. Oni su protagonisti važnih protestnih demonstracija protiv restriktivne politike koju primenjuju vlade, protiv rasta troškova života i niskih plata, protiv neoliberalnih planova, traže svoja prava, brane prirodu i protive se ekstraktivističkoj politici, bore se za vodu, za obrazovanje, za zdravlje, protiv plaćanja spoljnog duga itd… Bore se protiv zala kapitalizma i žude za promenama, a često su žrtve demagogije desničarskih i tzv. levih političkih snaga, koje manipulišu osećanjima naroda da bi se obezbedila stabilnost sistema i buržoaska „upravljivost“.

Pred krizom, socijalna revolucija! Pred ratom imperijalističkih sila, revolucionarna borba da se ukine vladavina kapitala! Ovo je alternativa i koju radnička klasa i narodi moraju izboriti za društvenu emancipaciju.

U svom prvomajskom proglasu, naša Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML) poziva radnike celog sveta, da ovog Prvog maja, zajedno sa posebnim zahtevima i zahtevima koje realnost svake zemlje određuje – podignu one zastave koji ujedinjuju međunarodni proletarijat u borbi.

Radnička klasa mora da se ujedini oko svojih gorućih zahteva, da bi mogla da povede opšte narodni pokret protiv sve dublje opšte kapitalističke krize, opasnosti od fašizma i rata!

Živeo Prvi maj – živela borba i međunarodna solidarnost radničke klase!

Živeo savez radničke klase i svih narodnih slojeva ugroženih krizom!

Svi u narodni front protiv kapitalističke krize, fašizma i rata!

Revolucionarni savez rada, članica
Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML)
za 01. maj 2022.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s