Stop ratu u Ukrajini (platforma protiv rata)

Stop ratu u Ukrajini – ruski okupatori, napolje!
Putin i nato nisu faktori mira i slobode, već fašizma i rata!

1. Osuđujemo rusku imperijalističku invaziju na suverenu zemlju Ukrajinu i na domove ukrajinskih ljudi i porodica. Ukrajinski narod, kao i svi narodi u svetu, ima pravo da “postoji” (što mu velikoruski šovinisti i agresori otvoreno i naglas dovode u pitanje), ima pravo na samoopredeljenje, kao i pravo da svoju otadžbinu oružano brani od okupatora. Zahtevamo hitno povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine. Solidarišemo se sa ukrajinskim radnim ljudima, koji se bore sa puškom u ruci, kao i svim ukrajinskim izbeglicama, primoranim da napuste svoja ognjišta.

2. Smatramo da je borba opštenaoružanog ukrajinskog naroda u oslobodilačkom ratu, u današnjim istorijskim uslovima hrabar i upečatljiv primer svim narodima sveta da je moguće pružiti otpor imperijalističkim nuklearnim supersilama, koje tokovima opšte kapitalističke krize guraju svet u novi opšti imperijalistički rat i militarističku katastrofu. Otpor naoružanog naroda još jednom pokazuje da su “svi imperijalisti tigrovi od papira”.

Dok bezuslovno podržavamo nacionalno-oslobodilački rat ukrajinskog naroda protiv putinovskih velikoruskih okupatora, istovremeno podržavamo izolaciju sektaških šovinističkih elemenata i drugih imperijalističkih agentura u ukrajinskom nacionalnom oslobodilačkom pokretu, što nameće sam tok njegovog razvoja. Takvi elementi mogu samo da kompomituju pravednu borbu ukrajinskog naroda za oslobođenje od ruskih belogardejaca, moralno ojačaju nezakonitu rusku invaziju, još više guraju Ukrajinu u zagrljaj zapadnih imperijalista i time, finalno, ugroze svaku ukrajinsku suverenost i nezavisnost…  

Pozivamo međunarodni radnički pokret i narode sveta da izvrše svoju internacionalističku dužnost i konkretno podrže nacionalno-oslobodilačku borbu koju vodi naoružani ukrajinski radni narod, i tako mu značajnije pomognu da izoluje anti-narodne i izdajničke elemente koji i u ratnom haosu traže svoju šansu.

3. Podržavamo družbu naroda i osuđujemo pokušaje ruskih šovinista da predstave svoju invaziju kao bratoubilačku borbu između Rusa i Ukrajinaca, koristeći u te svrhe tzv. “narodne republike” u Donbasu. Ukrajinci i Rusi zajedno i jedinstveno pružaju otpor velikoruskim imperijalistima u odbrani svoje otadžbine Ukrajine. Ruski narod bori se na ulicama Rusije u podršci svojoj ukrajinskoj braći. Putinovska gruba propaganda, iako se ne trudi previše da sakrije svoje imperijalne ciljeve, pokušava da koristi i crvenu zastavu pobede nad fašizmom da opravda svoju invaziju. Rečima Aleksandra Batova, predstavnika Ruskog ujedinjenog fronta rada (Rot front): nema drskije provokacije od toga! U Kijev pokušava da uđe vlasovska bela armija, a ne crvena!

Nije slučajno da je Putin u govoru koji je pripremio napad na Ukrajinu, u revizionističkom maniru napao Lenjina i Staljina, kao simbole principijelne nacionalne politike i prava naroda na samoopredeljenje, koristeći teze iz “tajnog govora” Hruščova. Logika razvoja nove ruske monopolističke buržoazije, koja se nakon raspada SSSR, poput međuratne nemačke našla uniženom da bi se uzdigla investicijama zapadnog monopolskog kapitala – dovodi je do obnavljanja starih carističkih, kadetskih i menjševičkih imperijalističkih i revizionističkih socijal-imperijalističkih težnji, u svojoj rastućoj ambiciji za preraspodelom sveta i svetskih tržišta. Zastave SSSR na Putinovim tenkovima u Ukrajini sa zloslutnom polu-svastikom “Z”, ne predstavljaju slavom ovenčan sovjetski antifašizam i anti-imperijalizam Lenjina-Staljina već tradicije sovjetskog socijal-imperijalizma tipa Hruščova-Brežnjeva, tj. neocarizma.

4. Osuđujemo politiku svih imperijalističkih supersila, koje guraju svet u novi opšti imperijalistički rat. Osuđujemo imperijalistički vojni savez NATO, agresivnog kao i Putinova imperijalistička ratna mašinerija – koja se usudila da preti svetskim nuklearnim ratom. Osuđujemo licemernu imperijalističku politku NATO i EU, koji preko leđa ukrajinskog naroda i uopšte naroda Evrope i sveta prave sopstvene imperijalističke planove prema svojim ruskim, kineskim i drugim imperijalističkim takmacima. Osuđujemo lažno predstavljanje NATO i EU imperijalista i monopolista kao branitelja “demokratije” i “nacionalne nezavisnosti”, kao i cinično predstavljanje putinovskih imperijalista kao “antifašista” i “anti-imperijalista”. Smatramo da monopolisti-imperijalisti sa zapada i istoka ne mogu da imaju nikakvu “oslobodilačku” ulogu, da nisu međusobni ideološki neprijatelji kakvim pokušavaju da se predstave i tako pokušaju da prevare narode da im pruže podršku u imperijalističkim osvajačkim ratovima – koji se vodi ne za “oslobođenje”, već za novu podelu sveta i svetskih tržišta. Solidarišemo se sa ruskim anti-ratnim pokretom, pobunom ruskog naroda i svim zatvorenim anti-ratnim aktivistima u Rusiji. Solidarišemo se i sa svim iskrenim i doslednim anti-imperijalistima u zapadnim zemljama. “Nacija koja tlači drugu naciju, kuje sopstvene lance”.

5. Zalažemo se za potpunu ekonomsku, političku, vojnu i nacionalnu nezavisnost Srbije, kao i svih balkanskih zemalja, od imperijalističkih sila. Borimo se protiv uključenja Srbije u NATO i EU; protiv dominacije zapadnog, ruskog i kineskog monopolskog kapitala u našoj zemlji, kao i prekidanja bilo kakvih vojnopolitičkih veza sa imperijalistima istoka i zapada, neprijateljima naroda Balkana i sveta. Podržavamo sve dosledne anti-imperijalističke pokrete na Balkanu. Pozivamo na revolucionarni savez balkanskih naroda i zajedničku međurodnu borbu protiv kapitalističke krize, fašizma i imperijalističkog rata.

6. Uz jasno odbijanje da se svrstamo u tabor socijal-šovinista i liberal-nacionalista koji staju na stranu ruske ili zapadnih imperijalističkih sila, takođe odbijamo da se svrstamo u tabor socijal-pacifista i liberalnih pacifista, kao njihovog dodatka. Pacifističke parole i apelovanje na imperijaliste da zaustave rat mogu samo da pospeše pripremanje novog među-imperijalističkog rata, jedinog logičnog rezultata opšte kapitalističke krize, i uljuljkaju narode pred revolucionarnim zadacima koji ih očekuju. Samo rušenje vlasti imperijalista i potljaljivača rata može zaustaviti nadolazeći imperijalistički rat i krvoproliće među narodima. Umesto pacifističkih parola, pozivamo radničku klasu i narode Balkana, Evrope i sveta da se protiv rata bore štrajkovima i demontstracijama i pripremaju se da pretovre imperijalistički rat u revolucionarni.

7. Odbijamo da platimo krizu i da ginemo u imperijalističkom ratu za spas trulog trupla kapitalizma. Smatramo da su crni oblaci opšteg imperijalističkog rata koji se nadvija nad nama, izraz ne samo ekonomske, ne samo političke, ne samo zdravstvene i socijalne, već opšte svetske kapitalističke krize, koja pre svih ugrožava radničku klasu ali i druge radne i nemonopolističke gradske i seoske slojeve naroda. Smatramo da samo ujedinjena radnička klasa može da okupi i povede narod u doslednu i do kraja oslobodilačku borbu, preokrene tok krize i spase zemlju od socijalne i nacionalne katastrofe. Borimo se za jedinstvo radničke klase i okupljanje oko nje širokog narodnog fronta protiv kapitalističke krize, fašizma i rata. Jedinu pravu i realnu mogućnost za zaustavljanje imperijalističkog i šovinističkog rata vidimo u obaranju državne vlasti ratnih huškača i imperijalističkih agenata u našoj zemlji i na Balkanu. Nezavisnost, demokratija, socijalizam!

Ne uz Putina, ne u NATO, ne u EU! Protiv potčinjavanja imperijalistima!

U borbu protiv imperijalističkih okupatora, potpaljivača rata i njihove zločinačke politike!

Svi u narodni front protiv kapitalističke krize, fašizma i imperijalističkog rata!

Balkanskim pokretom otpora!

Revolucionarni savez rada,
platforma predstavljena na sastanku nominalno antiratnih organizacija u Beogradu, 13. marta 2022.