Pretvorimo imperijalistički rat u revolucionarni!

Imperijalistička invazija putinovskih velikoruskih monopolista na ukrajinsku zemlju i narod, otvara samo pitanje opšteg imperijalističkog rata.

“Jaki” Putin kratke pameti, upavši u “klopku” senilnog jenkija Bajdena i imperijalističkog NATO saveza i opravdavajući njihove najave o agresiji na Ukrajinu, otvorio je “pandorinu kutiju” novih međunarodnih odnosa i tako ugrozio ne samo Ukrajinu, čiji narod pruža opšti i hrabri otpor blickrigu okupatora, već i samu Rusiju, i čitavi svet.

Mi smo već od ranije upozoravali na ovakav, ratni i haotični razvoj događaja, koji će se neminovno odraziti i na Balkan – jer se oslanjamo na nauku marksizma-lenjinizma koja nam jasno ukazuje na zakone i razvoj opšte kapitalističke krize.

Pacifisti koji se uzdaju u diplomatiju (koja zapravo samo odlaže i priprema rat) i apeluju na savest imperijalista da zaustave agresiju, upravo idu na ruku huškačima rata, jer nas obmanjuju. Rat je zakon opšte kapitalističke krize, i nemoguće je apelovati na dobru volju imperijalista ni sa jedne ni sa druge strane. Opšta kapitalistička kriza je ne samo kriza najugroženijih društvenih slojeva, već je to i kriza vladajućih klasa. Samo rušenje vladajućih imperijalističkih klika i uništavanje kapitalizma-imperijalizma može zaustaviti nadolazeći imperijalistički rat za novu podelu sveta.

U izvoru sadašnjeg sukoba, postoje međuimperijalističke protivrečnosti između SAD i Rusije iza koje stoji Kina; dolazi do zaoštravanja borbe za tržišta i ekonomske i političke sfere uticaja, za pljačku prirodnih resursa, kontrolu energetskih resursa, posebno gasa, i izvoz kapitala, za novu podelu sveta. Borba koja se intenzivirala usled ekonomske krize i pandemije, koja je odredila više podela i nestabilnosti u međunarodnim odnosima.” – CIPOML

Imperijalistički rat koji se razvejava zakoniti je izraz opšte kapitalističke krize (znatnije ubrzane samom pandemijom), a ne XIX-vekovnih “geopolitičkih” igara, kako to vide razni “analitičari” – koji imaju strahopoštovanje prema imperijalističkom ratu a u imperijalističke sile gledaju kao u bogove koje je nemoguće prevladati. Zato, vreme je za Lenjinovu parolu: pretvorimo imperijalistički rat u građanski!

Pozivamo sve radne i zaista demokratski i anti-imperijalistički i nastrojene ljude, bez obzira na nacionalnu, versku, socijalnu, političku ili bilo koju drugu društvenu pripadnost, da nam se priključe u borbi za narodni front protiv kapitalističke krize, fašizma i rata!

Pretvorimo imperijalistički rat u narodno-oslobodilački rat!

Revolucionarni savez rada,
26. februara 2022.