Jedinstvo i borba – 43. broj (Unity & Struggle)

Izašao je 43. broj Jedinstva i borbe, polugodišnje periodike Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML)