Jedinstvo i borba – 43. broj (Unity & Struggle)

Izašao je 43. broj Jedinstva i borbe, polugodišnje periodike Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML).

Čitajte o dosadašnjem toku štrajka kragujevačkih radnika u Fijat Plastiku u analizi Revolucionarnog saveza rada, kao i o najvažnijim svetskim pitanjima iz ugla marksista-lenjinista, od Amerike preko Balkana i Evrope do Afrike i Azije…