Dosta sa korišćenjem izbeglica kao pijuna za žrtvovanje u interesu vladajuće klase!

Migrantska kriza na granici između Belorusije i Poljske je u centru pažnje svetske javnosti.

Radnici i narodi gledaju na dramatično stanje hiljada migranata koji dolaze uglavnom sa Bliskog istoka, držanih u stisku hladnoće, ograde od bodljikave žice i oružanih snaga na samoj granici dve zemlje, dok međunarodne tenzije rastu.

Poljska i EU optužuju Belorusiju da namerno i organizovano šalje migrante u znak odmazde za sankcije, dok Belorusija takve optužbe negira i preti da će prekinuti isporuku ruskog gasa zemljama EU.

Evidentno je da su migranti žrtve „geopolitičkih“ sporova između Belorusije i Rusije sa jedne, i Poljske i EU sa druge strane.

Nijedna buržoaska sila ne brine o ljudima koji beže iz svojih zemalja, opustošenih decenijama imperijalističke politike agresije, ugnjetavanja i bede, da bi došli do boljeg života.

Poljska vlada je, nakon što je godinama odbijala preraspodelu migranata pristiglih u Italiju, Grčku, Španiju itd., ogradila svoju granicu, bez obzira što je članica EU, „branioca slobode i demokratije“.

Imperijalistički lideri EU sada izražavaju solidarnost sa Moravjeckim, nakon što su ga mesecima optuživali da gazi „vladavinu zakona“, i proširuju sankcije Belorusiji.

Ovi licemerni zločinci su isti koji su platili Erdoganu da zaustavi migraciju ka Evropi; koji su izvršili pritisak na afričke i bliskoistočne zemlje da usvoje slične mere; koji nisu učinili ništa da se izbore sa problemom koji je bio poznat mesecima.

Činjenice potvrđuju da su buržoaske slobode i ljudska prava samo reči, da su u praksi svi hvaljeni principi vladajuće klase “bačeni u more”.

To važi i za Belorusiju i Rusiju koje u rivalstvu i nadmetanju sa zapadnim imperijalističkim silama vode računa samo o sopstvenim buržoaskim državnim interesima, ali su sa njima na istoj strani protiv radnika i potlačenih naroda.

Evropske članice CIPOML-a,

  • Osuđuju represivne akcije oružanih snaga i državno nasilje nad migrantima, koji su akti agresije na radnike i narode sveta i povećavaju opasnost od rata;
  • Pozvaju radnike i narode da dignu svoj glas protiv reakcionarne, provokativne i ratnohuškačke politike buržoazije i da podignu solidarnost sa izbeglicama koji imaju pravo na pomoć i prihvatanje u EU;
  • Osuđuju imperijalizam i kapitalističke države kao odgovorne za dramu na belorusko-poljskoj granici, kao i na Sredozemnom moru, na Balkanu i drugim migracionim rutama.

Uzrok problema koji pogađaju čovečanstvo je kapitalističko-imperijalistički sistem, a rešenje dolazi samo iz revolucionarnog uspostavljanja novog i višeg društvenog poretka: socijalizma!

Evropske članice Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML)
Novembra 2021.