21. RADNIČKI DIKTATI (novembarski 2021.)

Izašao je novi, dvadeset i prvi broj RADNIČKIH DIKTATA. Svakog prvog u mesecu, u štampanom i digitalnom obliku, čitajte jedinu proletersku periodiku na našim prostorima… Štampani primerak novembarskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com Redakcija Radničkih diktata,novembra 2021.