20. RADNIČKI DIKTATI (oktobarski 2021.)

Izašao je novi, dvadeseti broj RADNIČKIH DIKTATA. Svakog prvog u mesecu, u štampanom i digitalnom obliku, čitajte jedinu proletersku periodiku na našim prostorima… Štampani primerak oktobarskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com Redakcija Radničkih diktata,01. oktobra 2021