Draža umesto Draže i Pero Simić umesto Pera Simića

Gužvicina knjiga „Pre Tita: o frakcijskim borbama u KPJ 1936-1940.“ podigla je ponovno interesovanje za rasprave o revolucionarnoj istoriji naše zemlje… Iznosimo svoju, marksističko-lenjinističku kritiku ovog rada i stajemo u odbranu Kominternine politike narodnog fronta…