Kampovanje i radnički pokret

Prenosimo tekst sestrinske Organizacije za izgradnju Komunističke radničke partije Nemačke – Arbeit Zukunft

Ponovo je leto i omladina nakon zime provedene u izolaciji žudno izlazi na ulice i plaže. Letnji kampovi za radničku decu i omladinu nude im mogućnost da deo raspusta provedu sa svojim vršnjacima bez prevelikih troškova. Time se privremeno oslobađaju bučne i prljave gradske svakodnevnice, te mogu uživati u sunčanom vremenu i svežem vazduhu. Pogodnosti po njihovo zdravlje su brojne. Istovremeno neguju jednu tradiciju staru preko stotinu godina.

Kampovanje je postalo praksa početkom prošlog veka. Mnoge organizacije radničkog pokreta, poput Socijalističke radničke omladine, Crvene pomoći ili Komunističke partije Nemačke (KPD), organizovale su i oblikovale kampovanja za radničku decu i omladinu. Ova kampovanja su kao kruna rada dečijih i omladinskih organizacija svake godine zauzimala poseban položaj u radničkom pokretu. Ona su omogućavala bolje upoznavanje, jačanje zajedništva, kao i razmenu znanja i veština.

Da bi se mesto za kampovanje opremilo, potrebno je puno rada i koordinacije. Za početak je neophodna uprava kampa koja bi se bavila pitanjima kamperske svakodnevnice i deci omogućila da iznesu svoja interesovanja i potrebe, te zajednički donesu odluke o životu u kampu. Ona tako aktivno uče osnove političkih ciljeva i pravila ponašanja u socijalizmu.

Učesnici u kampovima sa omladinom iz drugih zemalja se pak mogu svrstati u internacionalnu borbu radničkog pokreta i steknu konkretnu predstavu o internacionalnoj solidarnosti – međunarodno sporazumevanje!

Kapitalizam se između ostalog ističe po tome da radnici ne moraju imati vezu sa proizvodom svog uloženog rada. Njima je svejedno kakva se korist ili upotrebna vrednost može izvesti iz njihovog rada – oni su od njega potpuno otuđeni i vrše ga isključivo za platu.

Drugačiji, konkretni rad se može iznova otkriti prilikom kampovanja. Bilo da se zajednički postavlja šator, priprema večera ili pravi logorska vatra, ove aktivnosti donose direktnu korist kolektivu. Deca i omladina tu nisu izložena odnosu najamnog rada prema kapitalu, dok se istovremeno uče ličnom odgovornošću i emancipacijom, te jačaju svoju svest o kolektivnom i neophodnom radu.

Aktivnosti poput kampovanja imaju utoliko veći značaj u dobu opšteg osećaja izolovanosti, koji ne jača samo usled pandemije Kovid-19, već i zbog sve raširenijeg individualizma u poznom kapitalizmu. Ove aktivnosti nas spajaju i stvaraju perspektivu za novo društvo, oslobođeno izolacije i usamljenosti, kao i neprijateljstava i izrabljivanja.


Prevod: Miodrag Mijatović

Foto: savezrada.org