O dvema formama diktature proletarijata

Dve mogućnosti ili dva oblika diktature proletarijata ocrtana su u istoriji marksističke misli…