O propasti Titove Jugoslavije (“čudesni staljinski dokument” protiv revizionizma)

Staljinovo pismo Titu i Rezolucija Kominformbiroa o stanju u Jugoslaviji kao manifest međunarodne borbe protiv modernog revizionizma…