„Možemo“ li bez saveza sa revolucionarima?

Ne možemo. Ali to je pre svega revolucionarni, a ne možemoski zadatak… Suština parole leži u borbi protiv kapitalističke krize i njoj podložne fašističke i ratne opasnosti…