42. broj JEDINSTVA I BORBE (Unity & Struggle)

Izašao je 42. broj Jedinstva i borbe, polugodišnje periodike Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija, naše CIPOML.

Čitajte o najvažnijim svetskim pitanjima iz pera marksista-lenjinista od Ekvadora preko Balkana do Indije…

42. broj JEDINSTVA I BORBE, na engleskom jeziku