Privezak imperijalističkoj privredi ili socijalistička (re)industrijalizacija!?

Nećemo samo da sadimo paradajz za EU i Rusiju, naplaćujemo putarine za kineske monopole i iznajmljujemo vezove za američke jahte – već da imamo svoju industriju! Ne u prilagođavanju i korupcionašenju sa supersilama, tipično za buržoaske klike, već u politici narodnog fronta leži šansa levice…