14. RADNIČKI DIKTATI (aprilski 2021.)

Izašao je novi, četrnaesti broj RADNIČKIH DIKTATA. Svakog prvog u mesecu, u štampanom i digitalnom obliku, izlazi jedina proleterska periodika u Srbiji

Pregledajte digitalnu ili prezmite verziju za štampu 14. broja Radničkih diktata
  • Štampani primerak aprilskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com

Redakcija Radničkih diktata,
01. aprila 2021.


Prijavi se za “newsletter”: