Enver: Plan Kine da postane supersila

Napori Kine da postane velesila zasnivaju se, pre svega, na njenom izboru saveznika i stvaranju saveza…