Ekvador: Intervju sa sestrinskom Marksističko-lenjinističkom komunističkom partijom Ekvadora (PCMLE)

PCMLE: Ako proletarijat sa svojom partijom nije sposoban da privuče celinu pokretačkih snaga revolucije, ona se ne može probiti kao pobednička.
Ova politika jedinstva izražava se u određenim akcijama, u određeno vreme, ali takođe mora biti izražena ili poprimiti organizacione forme, poput platformi, koordinacija sindikata, narodnih i političkih organizacija, narodnih frontova itd.