Iskustva narodnog fronta iz Ekvadora (intervju sa sestrinskom PCMLE)


Zaoštrenost kapitalističke krize stavlja pred progresivne snage naše zemlje neodložan zadatak formiranja zajedničkog fronta borbe. Revolucionarni savez rada Srbije izneo je tim prijateljskim snagama predloge za iniciranje Demokratskog narodnog fronta i organizovanje putem Antifašističkih skupština, kao oblika pokreta udruživanja – radnika, omladine, inteligencije i profesionalaca, ženskih, ekoloških i drugih progresivnih pokreta, seoskih, srednjih gradskih i drugih osiromašenih slojeva – u zajednički front borbe protiv kapitalističke krize.

Iako smo pred ovim neodložnim i nezaobilaznim zadatkom očekivali oklevanja kod pojedinih desnih “levičara” – opterećenih sopstvenim ambicijama i zadojenih cepačkim trockizmom i svim mogućim “teorijama” koje opravdavaju pasivnost – ipak ne možemo naći nikakvo valjano opravdanje za opštu traljavost u pristupu ovom pitanju.

U cilju teorijskog i propagandnog treninga avangardnih kadrova Revolucionarnog saveza rada, ali i naših demokratskih prijatelja i levičarskih drugarica i drugova – pokrećemo seriju članaka o savremenim narodnofrontovskim iskustvima širom sveta.

Premijerno, predstavljamo inspirativni primer iz Ekvadora, u kome narodni pokret, sa svojim specifičnim oblicima borbe, predvodi revoluciju protiv imperijalizma i “neoliberalizma”.

Međunarodni komitet RSRS,
februara 2021.

Marksističko-lenjinistička komunička partija Ekvadora (PCMLE) je revolucionarna partija proletarijata

Intervju sa PCMLE

PITANJE: Koji su bili istorijski preduslovi za front Narodnog jedinstva u Ekvadoru danas? Kakva je bila uloga Marksističko-lenjinističke komuničke partije Ekvadora (PCMLE) u ovom važnom procesu ujedinjenja demokratskih snaga naroda?

Naša partija nije legalna organizacija, njena unutrašnja struktura i rad su tajni, ali njena politika i postupci su javni, mi delujemo kroz različite instrumente (prenosni kaiševi), poput masovnih organizacija i političkih frontova. Takođe delujemo javno u ime Partije, ne samo sa njenom propagandom (novine, veb, društvene mreže, itd.), već i agitacionim radom koji naši militanti obavljaju u sektorima radničke klase; Takođe imamo zvanične glasnogovornike Partije. To nam omogućava da iskoristimo buržoasku zakonitost.

Narodno jedinstvo (Unidad Popular – UD) je politički pokret masa, legalno upisan u registar političkih partija. U njegovim programskim dokumentima utvrđeno je da su delovanje i borba Narodnog jedinstva ograničene borbom radnika i naroda za postizanje socijalne emancipacije, prekidanje inostrane zavisnosti i napredovanje ka socijalizmu. Definisana je kao levičarska, antiimperijalistička politička organizacija koja se bori protiv eksploatacije i ugnjetavanja koje vrše vladajuće klase i imperijalizma protiv radnika i naroda Ekvadora; zalaže se, dakle, za uspostavljanje narodne, demokratske, antiimperijalističke vlade.

Popularno Narodno jedinstvo osnovano je kao politički pokret u septembru 2014. godine, ali njegovi prethodnici sežu nekoliko godina unazad. U deceniji sedamdesetih godina naša zemlja je živela pod komandom vojne diktature koja je 1978. godine uspostavila plan za povratak u ustavni režim. U ovim okolnostima, naša Partija je diskutovala o potrebi strukturiranja legalnog političkog pokreta (koji je uzeo ime Narodni demokratski pokret- MPD), koji bi postao instrument masa za političko delovanje, koji bi okupio sve popularne sektore koji žele boriti se za patriotsku i antioligarhijsku vladu koja zadovoljava potrebe radnika i naroda, koja raskida sa stranom zavisnošću, koja promoviše slobode i demokratska prava naroda. Da je borba MPD deo istorijske borbe naroda za socijalizam, uvršteno je u Deklaraciju o principima, na konvenciji održanoj 1990-ih.

Unidad Popular: pokret Narodnog jedinstva, Ekvador

Narodni demokratski pokret (MPD) je izgrađen javno, otvoreno, u gradskim i popularnim četvrtima, u radničkim centrima, univerzitetima, koledžima, zajednicama, udruženjima itd. Njegova struktura nije bila zamišljena kao front koji uključuje druge organizacije, već kao levičarski politički pokret u kome su pripadnici aktivni u brigadama, koje su bile osnovne organizacije, ili su simpatizeri pokreta i glasači za njegove kandidate.

Formiranje MPD-a nije trebalo da pruži pravno „zaleđe“ PCMLE-u; Uvek predlažemo da MPD ima svoju organizacionu strukturu (nacionalna direktiva, pokrajinske direktive, kantonalne direktive i osnovne strukture, brigade). Partija je i dalje držala svoju strukturu u tajnosti.

MPD je proširio svoju organizacionu strukturu i politički uticaj širom zemlje. Učestvovali smo od 1979. godine u svim nacionalnim i sektorskim izbornim procesima; Uspeli smo da u nekoliko perioda osvojimo poslanike u Narodnoj skupštini, opštinske većnike, neke gradonačelnike. Narodni demokratski pokret postao je politička referenca za levicu, prepoznat kao borbena partija, protiv koje su se borile buržoazija i njene vlade, optužena za „protivnike bez predloga“ ili kao „nasilna“. U protestnim akcijama radnika, omladine, seljaka, žena itd. osiguravamo da su njihove zastave, njihovi militanti uvek prisutni.

Buržoazija je uporno pokušavala da demonstrira veze između PCMLE-a i MPD-a, rečeno je da potonji nije ništa drugo doli „memorandum“, „instrument“ PCMLE-a, pred čime su lideri MPD-a uvek branili svoju političku autonomiju, kako bi se izbegli problemi poput ilegalizacije. U stvari, najnapredniji sektori masa i druge političke snage znali su za pravu prirodu veza između te dve organizacije.

Tokom vladavine Rafaela Koree, koju je karakterisao progon narodnog pokreta i levičarskih organizacija (uključujući posebno našu partiju), MPD je stavljen van zakona. Za to nisu postojali pravni razlozi, ali je politički cilj Koree i buržoazije bila da nas eliminišu sa političke scene.

Kada je otišla vlada Koree, dokazano je da je uklanjanje MPD-a iz registra stranaka nelegalno i vraćeno nam je pravno priznanje. Međutim, čim je MPD proglašen van zakona, naša partija je donela odluku da radi na strukturiranju novog političkog pokreta, koji bi uključivao prisustvo i politički uticaj koji je stvorio MPD: tako je nastao Unidad Popular 2014. godine.

Nakon usaglašavanja sa novom nacionalnom kampanjom udruživanja, radi strukturiranja njihovih direktiva i osnovnih organizacija (koje se danas nazivaju nukleusima), postignuto je pravno priznanje UP. Kada je zakonitost vraćena MPD-u, održana je Nacionalna konvencija u kojoj su MPD i UP formalno spojeni, ostavljajući Unidad Popular jedinom strankom.

“Narodno jedinstvo” nije samo ono što bi se moglo smatrati «izbornim instrumentom PCMLE-a». Zaista, marksističko-lenjinistički komunisti učestvuju u izbornoj borbi kroz i sa Narodnim jedinstvom, ali UP je pokret trajnog političkog delovanja; ne deluje samo u izbornim procesima, neprestano govori i deluje protiv najrazličitijih političkih događaja u zemlji i na međunarodnom nivou, podržava i prisutan je u zahtevima koje su pokrenuli razni narodni sektori.

U toku poslednjeg izbornog procesa – za koji ostaje da se razjasni ko će ići u drugi krug – UP je imao inicijativu da predloži da podržimo kandidata koji dolazi iz autohtonog pokreta, pozvali smo na uspostavljanje društvenog i političkog pola (sa organizacijama narodne i leve političke snage), a zatim smo na specifičan način predložili izborni savez sa pokretom Pachacutik (poistovećen sa autohtonim pokretom u zemlji).

Narodno jedinstvo (UP) postiglo je zapažen rezultat na februarskim izborima, koje buržoazija pokušava da dovede u pitanje; narodni otpor brani izbornu pobedu, a pokret se priprema za aprilski drugi krug (pročitajte celoviti prevedeni tekst iz En Marcha, centralnog organa PCMLE)

Kao PCMLE javno izražavamo podršku predsedničkoj kandidaturi Jakua Pereza ​​i kandidatima UP. Uvek smo tako postupali, kao što smo to činili i pre, u odnosu na MPD.

Ustav UP (i MPD), kao što smo već rekli, ima za cilj da radnicima, mladima, ženama i narodima Ekvadora obezbedi političku organizaciju za borbu za vlast; To je instrument za širenje političkog uticaja među masama, njihovo približavanje idejama levice; UP je instrument za akumulaciju revolucionarnih snaga. Na kraju, UP je instrument koji pomaže našoj Partiji da razvije otvoreniju i javniju političku aktivnost, bez zanemarivanja sopstvene strukture PCMLE-a.

PITANJE: Kakva je priroda ovog fronta, da li je to jednostavno “koalicija”, “odozgo”, levih i demokratskih partija, ili je to narodni pokret, sa svojim oblikovanim i neophodnim političkim i organizacionim ciljevima? Postoje li lokalna politička tela i narodne skupštine za borbu, i imaju li masovni karakter? Ili je front okupljen samo kao deo parlamentarističke strategije? Da li su se razvili neki originalni odnosi između elektorijalne frakcije i pokreta u celini?

Narodno jedinstvo (UP) je nije “koalicija”, nije rezultat kombinacije različitih političkih organizacija. To je politički pokret i na njega se pozivamo u smislu narodnog pokreta: UP predstavlja interese radnika, žena i omladine popularnog sektore, autohtonih naroda… Pravno je priznata kao politička partija; njegova organizaciona struktura ima oblik stranke: nacionalno rukovodstvo, lokalna rukovodstva prema teritorijalnoj organizaciji zemlje i osnovna jezgra. Njeni članovi se pridružuju pojedinačno. Partija deluje preko UP, ali nisu svi oni koji čine UP članovi partije, svrha je upravo širenje rada na druge sektore masa.

Organizaciona tela redovno funkcionišu: razgovaraju o političkim elementima, definišu pristup koji ih čini javnim, utvrđuju zadatke itd. Jezgra takođe redovno funkcionišu; Nije lako to postići, ali ulažu se napori da se to ostvari.

U aktivnosti koju razvijamo u masovnom pokretu sa različitim frontovima: UP nije jedini instrument naše Partije za politički rad. Imamo svoju radničku centralu (UGTE), usmeravamo najvažniji sindikat nastavnika (UNE), kao i studentskih organizacija škola i univerziteta (FESE, FEUE), imamo nacionalnu organizaciju koja okuplja maloprodajne trgovce (CUCOMITAE), organizovali smo umetnike u Savez narodnih umetnika, za rad sa stanovništvom konstituisali smo CUBE, rad sa seljaštvom obavljamo uglavnom preko nacionalne federacije koja je dao Seljačkog socijalnog osiguranja (Feunassc) – sve su to organizacije masa. Kao političke frontove imamo Revolucionarnu omladinu Ekvadora (JRE), žensku organizaciju Mujeres por el Cambio (Žene za promene), kao i univerzitetske političke frontove.

Na ovo ukazujemo, da bismo objasnili da u masovnim akcijama kombinujemo učešće različitih frontova, različitih prenosnih pojaseva, to ne činimo samo sa UP. U nekim slučajevima, čak, nije zgodno da UP bude prisutan (na primer u nekim sektorima radničkog pokreta, kako bi se izbegle odmazde od strane poslodavca), a mi delujemo sa sindikatom ili Narodnim frontom (Frente Popular), što je primer jedinstva i koordinacija delovanja i borbe narodnih organizacija. Putem Narodnog fronta uspostavili smo politiku jedinstva sa drugim organizacijama sindikata i narodnog pokreta, kao što je FUT (koja okuplja sindikalne centrale) i sa glavnom organizacijom autohtonog pokreta Conaie.

Politika jedinstva u narodnom pokretu je fundamentalna. Zajednička akcija Narodnog fronta, FUT-a i CONAIE bila je odlučujuća za jačanje borbe masa. Najnoviji primer svog potencijala je dokazano u popularnoj autohtonog ustanka oktobra 2019. Akteri tog narodnog ustanka stoje danas uz kandidaturu Jaku Pereza.

PITANJE: Možete li da podelite iskustvo i rezultate ovog pokreta i njegov politički značaj za borbu radničke klase i naroda Ekvadora? Njegovi nedostaci?

Uspeli smo da napredujemo u radu na politizaciji masa, u njihovoj političkoj organizaciji i borbi. Partiji proletarijata omogućeno je da se politikom bavi na javni način, otvoren za celo društvo.

Očigledno imamo i ograničenja i poteškoće. Ne koristimo uvek potencijale masovnog rada sa UP (i sa ostalim prenosnim pojasevima). Takođe postoje problemi u funkcionisanju baznih organizacija UP, one ne rade uvek redovno, postoje i problemi nukleusa koji ne rade masovno i postaju grupe aktivista – što nije loše – ali oni ne šire svoj uticaj ili radijus delovanja. Smatramo da bi uz sve što smo u politici radili kroz UP njegova organizaciona struktura trebala biti šira, brojnija; Ovo nam nameće potrebu da posvetimo više pažnje i usmerimo više napora na izgradnju njihovih osnovnih jezgara.

Narodni front, Kito (glavni grad Ekvadora)

PITANJE: Postoje li opšti uslovi za demokratski narodni front protiv krize – produbljivanja kapitalističkih i međuimperijalističkih protivrečnosti, opasnosti od fašizma i rata – ili to zavisi od jedne do druge zemlje, i na koji način?

Politika jedinstva je politika svojstvena revolucionarnom radu. Partija proletarijata ima obavezu – i potrebu – da u tom smislu razvije politiku jedinstva unutar samog radničkog pokreta, jer u njemu deluje nekoliko snaga, i politiku udruživanja radničkog pokreta prema ostalim pokretačkim snagama revolucije, odnosno prema sektorima poluproletarijata, seljacima, omladini i radnima ženama, javnim službenicima, progresivnoj inteligenciji. Ako proletarijat sa svojom partijom nije sposoban da privuče celinu pokretačkih snaga revolucije, revolucija će imati mnogo poteškoća da se probije i izađe kao pobednik.

Ova politika jedinstva izražava se u određenim akcijama, u određeno vreme, ali takođe mora biti izražena ili poprimiti organizacione forme, poput platformi, koordinacija sindikata, narodnih i političkih organizacija, narodnih frontova itd. Šta određuje njegov sastav, predloge i političke i protestne zastave? Specifični politički uslovi su scena u kojoj partija proletarijata razvija svoju aktivnost; Ali ako uzmemo u obzir da avangardna partija mora da privuče pokretačke snage, mora imati na umu potrebu za strukturiranjem dugoročnog jedinstvenog tela.

U našoj zemlji potreba za suočavanjem sa autoritarnom vladom Rafaela Koree otvorila je put jačanju jedinstva delovanja među vodećim narodnim organizacijama u zemlji, što je dovelo do konstituisanja instance vođstva narodne borbe protiv vlade. Od te instance vođstva nastavljen je saziv i konstituisanje takozvanog narodnog kongresa ili parlamenta (slično iskustvo se pojavilo godinama unazad, u jeku borbe protiv vlada Mahuada i Bukarama, koje su uklonjene narodnim ustancima). Ovaj Kongres naroda takođe je funkcionisao u narodnom ustanku domorodaca iz oktobra 2019. Osnovna stvar koju kongres, koji je takođe reprodukovan u nekim provincijama, ima skupštinsku funkciju i vodeći nacionalni lideri narodnih organizacija (FUT, Frente Popular, Conaie i drugi) vršili  su ili vrše funkciju rukovodioca Kongresa. Narodni kongres raspravljao je o ekonomsko-političkom programu mera koje bi revolucionarna vlada trebalo da preduzme za suočavanje i rešavanje problema koji pogađaju narod i ekonomiju zemlje; program sa predlozima iz narodnih i suverenih interesa zemlje.

Mislimo da na međunarodnom nivou logika mora biti ista, odnosno politike jedinstva moraju odgovoriti na okolnosti određene korelacijom snaga na svetskom nivou, na potrebu da proletarijat bude politički akter sa svojim glasom i identitetom u tom kontekstu. Međunarodni komunistički pokret ima iskustva u tom pogledu, možemo ga proučiti u rezolucijama i zadacima Komunističke internacionale (KI) za suočavanje sa fašizmom i smernicama definisanim za rad u različitim masovnim sektorima pokretačkih snaga.

Sestrinska PCMLE je članica Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML)