Radne žene sveta: ujedinimo se u borbi protiv nasilja, neravnopravnosti, izrabljivanja i svih reakcionara!

CIPOML: 8. mart 2021. godine označava prekretnicu u kojoj radne žene treba da globalno podignu svoju borbu…