13. RADNIČKI DIKTATI (martovski 2021.)

Iz štampe je izašao novi, trinaesti broj RADNIČKIH DIKTATA. Svakog prvog u mesecu, u štampanom i digitalnom obliku, izlazi jedina proleterska periodika u Srbiji…

Pregledajte digitalnu ili prezmite verziju za štampu 13. broja Radničkih diktata
  • Štampani primerak martovskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com

Redakcija Radničkih diktata,
01. marta 2021.


Prijavi se za “newsletter”: