XXVI međunarodni plenum: RSRS primljen u članstvo CIPOML

CIPOML je vitalni organ međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta i krupan zamajac revolucionarnom pokretu u Srbiji i na Balkanu…