12. RADNIČKI DIKTATI (februarski 2021.)

Iz štampe je izašao novi, dvanaesti broj RADNIČKIH DIKTATA. U ovom broju izdvajamo tekstove o rastućoj radničkoj borbi u Srbiji, temama iz regije i sveta, istorije i kulture, političke ekonomije…

Pregledajte digitalnu ili prezmite verziju za štampu 12. broja Radničkih diktata
  • Štampani primerak februarskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti kontaktom lokala RSRS u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com

Redakcija Radničkih diktata,
01. februara 2021.


Prijavi se za “newsletter”: