Prva godina delovanja Revolucionarnog saveza rada

Revolucionarni savez rada osnovan je 18-19. januara 2020. godine, okupivši revolucionarne proleterske aktiviste iz svih delova naše zemlje. Osnivački sastanak pozdravljen je od strane Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija, kao i levičarskih aktivista i organizacija sa Balkana.

Iako se u trenucima osnivanja našeg Saveza još uvek nije naslućivala globalna pandemija, već su delovale sve zaoštrene protivrečnosti opšte krize kapitalizma: razvoj ekonomske i socijalne krize, porast imperijalističkih ratnih opasnosti, fašizma. Globalna pandemija je ubrzala ove procese.

Revolucionarni savez rada Srbije bio je potreba istorijskog trenutka u kojem se nalazila naša zemlja, i naš radni narod – borbeno razoružan, bez svoje avangardne partije, rascepkan među desetine obirokratizovanih sindikata. RSRS je sa verom u volju i stvaralaštvo radničke klase, inspirisan odjecima slavnih borbi naših predaka, na stogodišnjicu revolucionarnog ustrojavanja Komunističke partije, ponovo podigao Svetozarevu zastavu borbe za narodnu demokratiju i izgradnju socijalizma. Uprkos palim duhovima, RSRS vidi mogućnost da se radni narod kroz svoju borbu oslobodi od okova podređenog položaja i stalne krize, te počne izgradnju života dostojnog čoveka.

Opšti društveni haos koji je nastao kao posledica pandemije i koji još uvek nije prevaziđen, svakako je otežao okolnosti razvoja naše organizacije. Ipak, zatvaranja i „socijalna distanciranja“, nisu ugušila narodni otpor, koji se manifestuje u našoj i u svim zemljama sveta, pa tako nije mogao da osujeti ni rast naše revolucionarne organizacije.

U ovih godinu dana, uspeli smo da učvrstimo organizacije Saveza i njegova rukovodeća tela, da uvećamo članstvo i formiramo uticaj među radnim ljudima, inteligencijom i omladinom. Stabilnost tog razvoja najbolje se ogleda u redovnom, sve kvalitetnijem i raširenijem izdavanju našeg organa, Radničkih diktata. „List je kolektivni organizator partije“ – govorio je Lenjin.

Naš rad u prvih godinu dana bio je fokusiran na organizaciona i programska pitanja, kao i na ideološko uzdizanje i borbu. Glavnog neprijatelja još uvek vidimo u posledicama modernog revizionizma, koji je postavio minska polja na putu izgradnje avangardnih proleterskih kadrova i postizanju potrebnog jedinstva radničke klase, oko koje je jedino moguće okupiti snage progresa i demokratije.

Godišnja skupština Saveza utvrdiće razvoj programskih osnova vlasti rada – narodne demokratije i izgradnje socijalizma, te realizovati dalje smernice za rad i borbu. Predanim radom približavamo se ostvarivanju važećeg strateškog cilja, sazivanja Prvog kongresa rada i stvaranja moćne revolucionarne partije radnog naroda – jedine kadre da spreči dalje produbljivanje krize i rastuću opasnost nacionalne i socijalne katastrofe.

U borbu! U revoluciju! U socijalizam!

Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije,
januara 2021.