11. RADNIČKI DIKTATI (januarski 2021.)

Iz štampe je izašao novi, jedanaesti broj RADNIČKIH DIKTATA. U ovom broju izdvajamo tekstove o godišnjici RSRS, radničkom i sindikalnom pokretu, dubljim analizama ekonomske, političke i međunarodne situacije…

Redakcija Radničkih diktata svim svojim čitateljkama i čitaocima želi zdravu, sretnu, uspešnu i revolucionarnu 2021. godinu!

Pregledajte digitalnu ili preuzmite verziju za štampu 11. broja Radničkih diktata
  • Štampani primerak januarskih RADNIČKIH DIKTATA možete preuzeti kontaktom lokala RSRS u svim regionima Srbije javljanjem na broj korespondenta Redakcije: 0645093403 ili na e-adresu: savezrada@gmail.com

Redakcija Radničkih diktata,
01. januara 2021.


Prijavi se za “newsletter”: