Sastanci Inicijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (IK ROSA)

Radnička omladina Srbije (ROSA) inicirana je 10. marta 2020. godine, u gradu Svetozara Markovića, Jagodini.


Majski sastanak

Dana 04. maja 2020. godine održan je Drugi, majski sastanak Incijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (ROSA).

Zbog i dalje prisutne vanredne situacije prouzrokovane od epidemije virusa COVID-19, sastanak je održan putem interneta.

Diskutovalo se o trenutnoj finansijskoj i političkoj situaciji, daljim aktivnostima članstva, o daljem rasprostranjivanju publikacija Saveza rada služeći se štampanim i digitalnim medijima.

ROSA je konstatovala solidan rad u prethodnom periodu, koji je doveo do jačanja i širenja Radničke omladine uzduž cele Srbije, uprkos poteškoćama društvenih aktivnosti izazvanog kriznom situacijom. Isto tako, sazrelo je mišljenje da postoje osnovi za još raznovrsniju, uporniju i aktivniju delatnost ROSA.

  • Gorući problemi radničke omladine

Akcenat sastanka stavljen je na trenutnu situaciju radnika u privatnim preduzećima i njihovim razlikostima, sa zaključkom da je tretiranje radnika u tim preduzećima nejednako i da je potrebno ispitati situaciju služeći se ličnim poznanstvima i usmerenim svakodnevnim razgovorima, kako bi se sprečila eksploatacija radnika. Posebna pažnja se stavila na građevinske radnike i ostale radnike koji rade “na crno”.

Nakon ukidanja vanredne situacije i karantina pristupiće se sistematičanom radu na štampanju i distribuciji redovnih publikacija Saveza rada.

Takođe, Izdavačkoj redakciji (AK) RSRS priključuju se novi članovi iz redova IK ROSA i tako dalje osvežavaju njen rad.

Radničku omladinu Srbije otpozdravljamo ovogodišnjim Prvomajskim sloganima Revolucionarnog saveza rada Srbije: U borbu! U revoluciju! U socijalizam!

IK Radničke omladine Srbije (ROSA),
06. maj 2020.


Septembarski sastanak IK ROSA

Zbog i dalje prisutnog virusa COVID-19 na našim prostorima, septembarski sastanak Inicijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (ROSA) održan je putem interneta. Sastanku su prisustovali i izabrani članovi Akcionog komiteta RSRS.

– Najjači utisak na sastanku ostavila je evaluacija julskog protesta, u kome je omladina odigrala pivotalnu ulogu, a pre svih studenti iz domova koji su pokrenuli protest. Pokazao se značaj saveza studentske i radničke omladine, u koju je poraslo revolucionarno poverenje.

– Pokrenuta je tema koja se tiče formiranja organa za stvaranje online emisija (podcasta). Naši novi članovi, koji se bave novinarstvom, izneli su ovu ideju i prezentovali je kao savremenom i popularnom. ROSA se zalaže za to da ova ideja zaživi i dopre do omladinskih radnih masa, kako bi se formirale nove snage radničke omladine koje će braniti svoja radnička prava, ne dozvoliti da budu jeftina radna snaga koja bogati kapitaliste i biti u prvim redovima revolucionarnog radničkog pokreta.

– Diskutovalo se i o efikasnijem radu, štampi i distribuiranju mesečnih “Radničkih diktata” i njihovoj popularizaciji. Uz trenutnu proizvodnu formu (štampanu i digitalnu), postoji težnja i da se razvije i samostalno izdavaštvo RSRS i Edukativne komune.

Na kraju sastanka, članovi ROSA su se saglasili da se očekuju još bolji tempo i način rada, povezanost, aktivnost i delovanje u budućnosti.

IK ROSA
septembar 2020.


Decembarski sastanak

Zaključci: intenzivirati strateški rad u proleterskim centrima, kao i rad sa studentima; proširivati distribuciju Radničkih diktata; razrađivati programske osnove.

Dužnostima IK ROSA priključuju se novi članovi i članice, iz Kragujevca.

Inicijativni komitet ROSA
26. decembra 2020.