Međunarodna situacija i naši zadaci

Marksisti-lenjinisti pozvani su da istupe kao organizatori narodnog fronta protiv kapitalističke krize, opasnosti fašizma i imperijalističkog rata…