Međunarodna situacija i naši zadaci

Bilans nastupajuće ekonomske i socijalne krize kao dela opšte krize kapitalizma… Marksisti-lenjinisti pozvani su da odlučno istupe kao organizatori demokratskog narodnog fronta protiv kapitalističke krize, opasnosti fašizma i imperijalističkog rata…