200 godina Fridriha Engelsa

“Engels je bio najznačajniji naučnik i učitelj savremenog proletarijata”, napisaće Lenjin 1895. godine, povodom smrti čoveka, koji je zajedno sa Karlom Marksom, osnivač nauke koju danas poznajemo kao marksizam. 

Fridrih Engels, nemački političar, filozof i revolucionar, rođen je u mestu Barmen, današnjem Vupertalu, 28. novembra 1820. godine. u imućnoj porodici. Još tokom školovanja, radio je kao dopisnik “Štutgarskih jutarnih novina” (“Stuttgarter Morgenblatt”), gde je počeo da piše svoje prve članke. Početkom četrdesetih godina 19. veka, bio je blizak mladohegelijanskim kružocima. Godine 1842. prvi put se sreće sa Karlom Marksom, u redakciji Rajnskih novina. Engels tada neće naći istomišljenika u Marksovim shvatanjima. Ubrzo će će otputovati u Englesku, gde će se upoznati sa svakodnevnim životom radničke klase u toj zemlji, zahvaćenoj industrijskom revolucijom. Engels se 1844. dopisuje sa Karlom Marksom, i ponovo se sa njim sreće u Parizu iste godine. Od tada počinje saradnja među njima, koja će biti duga i veoma plodonosna. 

Zajedno će pisati rad “Nemačka ideologija”,  kritiku mladohegelijanaca i Fojerbaha. Obojica pristupaju organizaciji koja se nazivala “Savez pravednih’’, a po inicijativi Marksa i Engelsa, društvo menja ime u ‘’Savez komunista’’. Februara 1848. pišu svoj najpoznatiji tekst ‘’Manifest komunističke partije’’. 

Tokom revolucije 1848. Engels, boraveći u Lozani i Kelnu, piše članke o borbi italijanskog i mađarskog naroda. Pedesetih godina će se baviti revolucijom u Nemačkoj, Krimskim ratom, građanskim ratom u Americi, itd. U to vreme materijalno pomaže Marksu, koji je ostao bez prihoda. 1864. postaje jedan od predvodnika Prve Internacionale. Aktivno učestvuje u osnivanju Socijal-demokratske partije Nemačke. Pozivao je radničku klasu da u svakoj zemlji osnuje revolucionarnu partiju, isticao neophodnost uspostavljanja diktature proletarijata. Sa Marksom piše jedno od najpoznatijih dela ‘’Kritika Gotskog programa’’, kritikujući sledbenike Lasala, a zatim i “Anti-During”. Nakon Marksove smrti, izdaje tomove ‘’Kapitala’’, dok 1884. izdaje svoj poznati rad ‘’Poreklo porodice, privatne svojine i države’’. 1886. izlazi ‘’Ludvig Fojerbah, i kraj nemačke klasične filozofije’’. 

Engels je visoko cenio Černiševskog i Dobroljubova, vodio je prepisku i sa Plehanovim. Smatrao je da ruska revolucija može imati ogroman uticaj na svetski revolucionarni proces. 

Fridrih Engels je umro 5. avgusta 1895. Saglasno njegovom testamentu, telo mu je kremirano, a urna spuštena u more. 

‘’Kakav svetionik razuma se ugasio, kakvo je srce prestalo da bije!’’, napisaće Lenjin, čovek koji je ostvario ideje velikog teoretičara. 

Najpoznatija dela Fridriha Engelsa su:

‘’Anti-Diring’’, ‘’Dijalektika prirode’’, ‘’Seljački rat u Nemačkoj’’, ’’Kapital’’ (zajedno sa Karlom Marksom), ’’Poreklo porodice, privatne svojine i države’’, itd.

SLAVA REVOLUCIONARNOM MISLIOCU FRIDRIHU ENGELSU, NAUČNIKU I FILOZOFU, BESMRTNOM KLASIKU MARKSIZMA-LENJINIZMA!

Edukativna komuna RSRS,
novembar 2020.


Novembar 2020. bio je posvećen obeležavanju 200 godina od rođenja klasika marksizma Fridriha Engelsa – kao mesec popularizacije besmrtne nauke marksizma-lenjinizma. Prilažemo prizore iz gradova širom Srbije, koja slavi jubilej Marksovog najboljeg druga i saborca, Fridriha Engelsa: