Ukratko o osnovama marksizma

Poštovane drugarice i drugovi, u protekloj nedelji primili smo mnogo poruka, uglavnom od mlađih simpatizera, koji su nam postavljali pitanja vezana za marksističku filozofiju. Sa tim u vezi pripremili smo ovaj kratki članak za koji se nadamo da će zainteresovanim drugaricama i drugovima približiti i pomoći da bolje razumeteju osnovna načela marksizma.

MATERIJALISTIČKA FILOZOFIJA

a) Svaki predmet i stvar u prirodi postoji van našeg poimanja i svesti o njegovom postojanju. Ovi predmeti utiču na naša čula na sebi svojstven način. I mi možemo da utičemo na njih, što može da nam pomogne u obavljanju naših delatnosti.

b) Naša svest je takođe materijalistička. Sa veoma udaljene materijalističke tačke gledišta, svest je proizvod našeg mozga te je i ona materijalisitčka. Marksisti podržavaju pređašnji argument i smatraju da je naša svest pod uticajem i oblikovana od strane društvenih, političkih, ekonomskih i drugih materijalnih okolnosti.

c) Materijalistička filozofija je zasnovana na temeljnoj naučnoj analizi: posmatranje događaja – definicija hipoteze događaja – eksperimentisanje da bi se proverila hipoteza – zaključak koji potvrđuju, odbacuje ili modifikuje hipotezu.

DIJALEKTIČKI MATERIJALIZAM

Svrha dijalektičkog metoda i načina razmišljanja je razrešenje neslaganja kroz racionalnu diskusiju i potraga za istinom.

a) U prirodi ne postoji nijedan objekat koji može biti u večnom mirovanju i sve je u pokretu.

b) Sve u prirodi je u stanju konstantnog unutrašnjeg sukoba dve suprotstavljene sile.

c) Ovi unutrašnji sukobi dve suprotstavljene sile stvaraju male kvantitativne promene koje se akumuliraju i vremenom stvaraju kvalitativne promene. Ove kvalitativne promene su poznate kao ,,veliki skok” i ovo se dešava u kratkom vremenskom periodu u odnosu na celokupni vremenski okvir.

d) Ne postoji događaj koji se dešava u totalnoj izolaciji. Da bi izveli zaključak o nekom događaju moramo da analiziramo njegovu istorijsku, društvenu, poltičku, ekonomsku i dijalektičku situaciju – unija analize i sinteze.

ISTORIJSKI MATERIJALIZAM

Primenjujući dijalektički materijalizam u istorijskom razvoju ljudskog društva, Marks je uvideo da istorija nije o kraljevima i dinastijama, već o neprekidnoj klasnoj borbi koja se odvija oko proizvodnje, proizvodnih odnosa i proizvodnih snaga.

Ukratko, istorija ljudskog društva razvija se od robovlasničkog, feudalnog i zatim kapitalističkog i socijalističkog poretka, na putu ka početku prave ljudske istorije, besklasnog društva – komunizma.

Upoznajte se bliže sa naučnim socijalizmom putem naše
Digitalne biblioteke marksizma-lenjinizma 👇


Edukativna komuna RSRS,
oktobar 2020.