Transformišimo nezadovoljstvo masa u organizaciju i borbu!

Scenario koji je otvorila trenutna kriza stvara bolje uslove za unapređenje svesti, politizaciju i organizaciju radničke klase, omladine i naroda. Mi, marksističko-lenjinističke partije i organizacije, imamo veliku priliku da razvijemo svoj rad u tom pogledu, da povećamo snage u svakoj od naših zemalja, da proširimo uticaj i organizaciju Međunarodne konferencije marksističko-lenjinističkih partija i organizacija među radnicima i narodima sveta. Ova prilika predstavlja veliki izazov za proleterske revolucionare, da sa uverenjem i hrabrošću pokažemo potrebu za revolucijom, da povećavamo i razvijamo naše partije, da napredujemo u procesu akumuliranja revolucionarnih snaga.

Ove namere će biti izvodljive ako produbimo svoje ideološkie, političke i organizacione veze sa radničkom klasom, omladinom i narodima, transformišući njihovo nezadovoljstvo u organizaciju i borbu, pokrećući borbu protiv mera i politika koje sprovodi buržoazija za rasterećenje krize preko leđa radnika i naroda. U svakoj zemlji imamo odgovornost da iznesemo predloge i programe za suočavanje sa krizom – koji odgovaraju interesima radnika i naroda – koji postaju zastave borbe masa i služe nam da pokažemo da su interesi radnika i buržoazije suprotstavljeni i nepomirljivi.

Događaji koji se razvijaju na globalnom nivou potvrđuju marksističko-lenjinističke principe o prirodi kriza kapitalizma, ali i potvrđuju da njihovo postojanje samo po sebi ne određuje izbijanje socijalne revolucije proletarijata. Od suštinske je važnosti imati snažni masovni revolucionarni pokret, veliki radnički i narodni pokret koji će se boriti protiv svih oblika eksploatacije i ugnjetavanja kapitalizma i koji će voditi svoje borbe ka uspostavljanju vlasti radničke klase i naroda. U isto vreme, postojanje i delovanje revolucionarne političke avangarde, dovoljno razvijene i ukorenjene u masama, od suštinske je važnosti da ona u potpunosti ispuni vodeću ulogu u revolucionarnom procesu. Moramo prepoznati da u tom pogledu treba preduzeti mnogo koraka da bi se postigla pobeda proletarijata nad vlasnicima kapitala. Međunarodni komunistički pokret ima organizacioni izraz u nekoliko zemalja i sa ograničenim uticajem. Ova situacija se mora prevazići i to hitno.

Borba za osvajanje vlasti obavezuje nas da javno, i široko objavimo svoja gledišta, nove procene onoga što se dešava u svetu i koji su njihovi uzroci i akteri. Moramo biti aktivni učesnici – sa našim marksističko-lenjinističkim koncepcijama – u političkoj i ideološkoj raspravi koja se otvorila u vezi sa postojanošću sadašnjeg kapitalizma i „promenama“ za koje sektor buržoazije kaže da ih treba napraviti. Zajedno sa perspektivom revolucije i socijalizma, moramo da iznesemo predloge za materijalne zahteve masa – neposrednih i srednjoročnih – koji mogu postati zastave mobilizacije i borbe, kao što se to već dešava u raznim regionima.

Mnogo se govori o pojavi „nove normalnosti“, kao da bi to značilo prevazilaženje problema sa kojima se svet suočava danas i pre pandemije. Međutim, oni to pretpostavljaju na osnovu kriterijuma koji bi se gradili na istim stubovima zastarelog kapitalističkog režima: na eksploataciji radnika i naroda, ugnjetavanju žena, uništavanju prirode, rasnoj segregaciji, uz određene modifikacije u socijalnom ponašanju. U stvarnosti, međunarodna buržoazija nastoji da iskoristi trenutne okolnosti kako bi pronašla nove mehanizme akumulacije, odnosno eksploatacije najamnog rada, izdvajanja viška vrednosti – podigne na više nivoe.

Mi marksisti-lenjinisti tražimo novi poredak koji znači revolucionarnu transformaciju društva, „novu normalnost“ koja nastaje negacijom prošlosti, rođenjem novog društva, društva radnika. Samo socijalizam može da izgradi taj novi svet.

Međunarodna konferencija marksističkih lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML)

👉 Celo saopštenje (na engleskom jeziku)