Susret sa Radničkom partijom iz Turske

29. jula održan je sastanak Biroa za međunarodne odnose turske Radničke partije (EMEP) i Međunarodnog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS). Sastanak je održan putem interneta, prilagođavanjem inicijativa naših partija i organizacija za bilateralnim susretom tokovima prolongirane epidemiološke krize.

Pitanje koje je posebno razmatrano je prijava RSRS za članstvo u Međunarodnu konferenciju marksističko-lenjinističkih partija i organizacija (CIPOML). Predstavnici EMEP obavestili su našu organizaciju da je Koordinacioni komitet CIPOML aktivirao proces kandidature za članstvo RSRS.

Akcioni komitet RSRS smatra otpočinjanje oficijelnog procesa učlanjenja u Međunarodnu konferenciju marksističko-lenjinističkih partija i organizacija značajnim podstrekom daljem razvoju revolucionarnog pokreta u Srbiji i na Balkanu, te ga prihvata sa velikom čašću i još većom odgovornošću. Osnovana 1994. godine kao rezultat kontinuiranih antirevizionističkih napora širom sveta, CIPOML je vitalni organ međunarodnog komunističkog i radničkog pokreta koji nastavlja principe revolucionarnih perioda Prve i Druge Internacionale, Kominterne i revolucionarnog perioda Kominforma.

Predstavnici EMEP izrazili su neskirveno zadovoljstvo ishodom sastanka i izneli svoje namere o preporukama RSRS za prijem u članstvo CIPOML – uvereni u revolucionarnu spremnost naše organizacije, kao i u njenu čvrstu privrženost principima marksizma-lenjinizma.

Međunarodni komitet RSRS posebno ističe iskustvo koje EMEP, kao prekaljena masovna proleterska partija – prenosi našem Savezu o izgradnji i delovanju u radničkom pokretu. Drugovi iz turske Radničke partije posebno su istakli potrebu za stalnim osluškivanjem i formulisanjem urgentnih potreba i zahteva radnih masa, u neposrednoj vezi sa borbom za narodnu demokratiju i socijalizam.

U srdačnoj drugarskoj atmosferi i bistrim marksističkim raspravama sastanak se odužio do duboko u noć, mnoga pitanja su ostavljena za dalju razradu i poslati su nestrpljivi pozivi za predstojeće prijateljske posete.  

Da živi Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija!

Živelo dokazano prijateljstvo turske Radničke partije i Revolucionarnog saveza rada Srbije!

Živeo radnički pokret u Srbiji i na Balkanu!

Živela međunarodna solidarnost i jedinstvo radničke klase!

Zaustavimo kapitalističku katastrofu – revolucionarni poredak je moguć i neophodan!