Julski diktati 2020.

Izveštaj o radu Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije, za jul 2020:

Julski diktati 2020. na ISSUU aplikaciji

Mesečni diktati, mesečni organ AK RSRS