Sve buržoaske partije su podanice velikih sila

Sve izborne liste slažu se da Srbija treba da se osloni na veliku stranu silu…