Digitalna biblioteka marksizma-lenjinizma

Bez revolucionarne teorije ne može biti ni revolucionarnog pokreta.

Lenjin

O ZNAČAJU BORBENOG MATERIJALIZMA, 1922.
Lenjin

NOVO PROTIV STAROG, 1968.
Enver

KOMUNISTIČKA DEKLARACIJA RADNICIMA I NARODIMA SVETA, 1994.
Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija

O REVOLUCIONARNOJ PARTIJI PROLETARIJATA, 2020.
Revolucionarni savez rada Srbije


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: