Digitalna biblioteka marksizma-lenjinizma

Bez revolucionarne teorije ne može biti ni revolucionarnog pokreta.

Lenjin

ŠTA JE MARKSIZAM-LENJINIZAM?

Marksizam-lenjinizam je naučna koncepcija sveta koja otkriva poreklo društvenih nejednakosti i, iz ovog ugla, klasifikovana je kao napredna teorija društvene misli, jer predstavlja i brani interese većine, tragajući za putem kojim treba doći do sistema bez eksploatacije. Na taj se način partija proletarijata smatra istorijskom potrebom. Stoga je marksizam-lenjinizam njena filozofska, ekonomska i politička osnova; njena strategija i taktika za postizanje emancipacije potlačenih radnika i naroda i za izgradnju socijalizma i komunizma.

Marksizam-lenjinizam je naučna teorija društvenog razvoja; otkrio je zakone koji upravljaju promenama u prirodi, društvu i mišljenju. Nije ograničen samo na sagledavanje stvarnosti, već ima za cilj da identifikuje suprotnosti koje određuju i proizvode ove promene; razvija oblike i metode koji služe preobražavanju društva, kao i ulogu protagonističkih snaga svakog istorijskog trenutka. To je razlika koju ima u odnosu na utopijski socijalizam, koji mu je prethodio, jer, dok samo opisuje pravedno i egalitarno društvo, a da ne spominje kako to postići, marksizam-lenjinizam to čini sa dokazanom naučnom osnovom u društvenoj praksi. Otkrivajući antagonističke sile koje proizvode promene, marksizam potvrđuje postojanje klasne borbe. Njegova zasluga nije u ovom otkriću, već u projekciji činjenice da rezultat ove klasne borbe u kapitalizmu vodi na nezaustavljiv način do uspostavljanja diktature proletarijata.

Drugi osnovni element marksizma i lenjinizma je istorijska misija koja se pripisuje proletarijatu, radničkoj klasi uopšte kao najnaprednijoj klasi – avangardi u borbi za svrgavanje kapitalizma i izgradnju socijalizma i komunizma. Ovu koncepciju marksizma, u ovom trenutku, sektori sitne buržoazije veoma osporavaju u njihovoj želji da negiraju perspektivu revolucije i promovišu ono što nazivaju „novim društvenim akterima“, „civilnim društvom“, čija je misija da ublažava klasnu borbu, propagira pacifizam i ostvaruje neke zahteve unutar kapitalističkih kalupa.

Marksizam-lenjinizam je utemeljio istorijsku potrebu za proleterskom partijom kao jednog od najvažnijih subjektivnih faktora u obezbeđivanju revolucionarnog procesa.

Za proletersku partiju marksizam-lenjinizam nije dogma, to je vodič za revolucionarnu akciju; deo konkretne analize stvarnosti, kako bi se prepoznao položaj aktivnih društvenih snaga, njihove težnje, odnose, raspoloženje narodnih masa, cilj i oblik njihove borbe. Služi političkom obrazovanju klasnih boraca i radnih masa, da podignu nivo svesti, jedinstva i organizacije kako bi postigli svoje oslobođenje osvajanjem vlasti i izgradnjom novog društva.

DIGITALNA BIBLIOTEKA MARKSIZMA-LENJINIZMA:

O ZNAČAJU BORBENOG MATERIJALIZMA, 1922.
Lenjin

NOVO PROTIV STAROG, 1968.
Enver

KOMUNISTIČKA DEKLARACIJA RADNICIMA I NARODIMA SVETA, 1994.
Međunarodna konferencija marksističko-lenjinističkih partija i organizacija

O REVOLUCIONARNOJ PARTIJI PROLETARIJATA, 2020.
Revolucionarni savez rada Srbije

Još:


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: