Sastanci Inicijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (IK ROSA)

Radnička omladina: Živela ROSA!

Na predlog Akcionog komiteta RSRS i u skladu sa rastućim potrebama radnog naroda i omladine za borbom za ostvarivanje svojih prava i istorijskih zadataka – iznosimo inicijativu za formiranje Radničke omladine Srbije – ROSA.

ROSA je revolucionarna, omladinska organizacija Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS).

Osnovni principi delovanje ROSA naslanjaju se na Osnovne principe delovanja RSRS. Radnička omladina Srbije potvrdiće ovu principijelnost prisustvom na predstojećoj Trećoj sednici Akcionog komiteta RSRS kome će delegirati svoje stajaće ili izabarane predstavnike, koji će svestrano učestvovati u radu AK RSRS. Inicijatori ROSA takođe preuzimaju na sebe dužnosti priprema uslova za organizovanje osnivačkog Prvog kongresa ROSA.

ROSA će u odgovornom proleterskom duhu vršiti svoju revolucionarnu dužnost pred radnim narodom i omladinom naše zemlje i međunarodnim marksističko-lenjinističkim i proleterskim pokretom. Mi smo spremni u svako doba!

Živela Radnička omladina!

Sva vlast radnom narodu – živeo Revolucionarni savez rada!

industrijski radnik Miloš Rakić, Jagodina
ispred Incijativnog komiteta Radničke omladine Srbije – ROSA
Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije
10. mart 2020.

Majski sastanak

Dana 04. maja 2020. godine održan je Drugi, majski sastanak Incijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (ROSA).

Zbog i dalje prisutne vanredne situacije prouzrokovane od epidemije virusa COVID-19, sastanak je održan putem interneta.

Diskutovalo se o trenutnoj finansijskoj i političkoj situaciji, daljim aktivnostima članstva, o daljem rasprostranjivanju publikacija Saveza rada služeći se štampanim i digitalnim medijima.

ROSA je konstatovala solidan rad u prethodnom periodu, koji je doveo do jačanja i širenja Radničke omladine uzduž cele Srbije, uprkos poteškoćama društvenih aktivnosti izazvanog kriznom situacijom. Isto tako, sazrelo je mišljenje da postoje osnovi za još raznovrsniju, uporniju i aktivniju delatnost ROSA.

  • Gorući problemi radničke omladine

Akcenat sastanka stavljen je na trenutnu situaciju radnika u privatnim preduzećima i njihovim razlikostima, sa zaključkom da je tretiranje radnika u tim preduzećima nejednako i da je potrebno ispitati situaciju služeći se ličnim poznanstvima i usmerenim svakodnevnim razgovorima, kako bi se sprečila eksploatacija radnika. Posebna pažnja se stavila na građevinske radnike i ostale radnike koji rade “na crno”.

Nakon ukidanja vanredne situacije i karantina pristupiće se sistematičanom radu na štampanju i distribuciji redovnih publikacija Saveza rada.

Takođe, Izdavačkoj redakciji (AK) RSRS priključuju se novi članovi iz redova ROSA i tako dalje osvežavaju njen rad.

  • Inicijativni komitet i Prvi redovni sastanak ROSA

Dužnostima Inicijativnog komiteta ROSA priključuje se i ugostiteljski radnik Relja Ratković (Kragujevac).

Radničku omladinu Srbije otpozdravljamo ovogodišnjim Prvomajskim sloganima Revolucionarnog saveza rada Srbije: U borbu! U revoluciju! U socijalizam!

IK Radničke omladine Srbije (ROSA),
06. maj 2020.


Septembarski sastanak IK ROSA

Zbog i dalje prisutnog virusa COVID-19 na našim prostorima, septembarski sastanak Inicijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (ROSA) održan je putem interneta. Sastanku su prisustovali i izabrani članovi Akcionog komiteta RSRS.

– Tema koja je ostavila najjači utisak na sastanku tiče se formiranja organa za stvaranje online emisija (podcasta). Naši novi članovi, koji se bave novinarstvom, izneli su ovu ideju i prezentovali je kao savremenom i popularnom. ROSA se zalaže za to da ova ideja zaživi i dopre do omladinskih
masa, kako bi se formirale nove radne snage koje će braniti svoja radnička prava i ne dozvoliti sebi da budu jeftina radna snaga koja bogati kapitaliste – i biti u prvim redovima revolucionarnog radničkog pokreta.

– Diskutovalo se i o efikasnijem radu, štampi i distribuiranju mesečnih “Radničkih diktata” i njihovoj popularizaciji. Uz trenutnu proizvodnu formu (štampanu i digitalnu), postoji težnja i da se razvije i samostalno izdavaštvo RSRS i Edukativne komune, što je povereno članu AK RSRS Branislavu Iliću (Šabac).

Na kraju sastanka, članovi ROSA su se saglasili da je trenutni način i tempo rada zadovoljavajuć i
da se očekuju još bolja povezanost, aktivnosti i rad u budućnosti.

IK ROSA
septembar 2020.

Decembarski sastanak

Zaključci: intenzivirati strateški rad u proleterskim centrima, kao i rad sa studentima; proširivati distribuciju Radničkih diktata; razrađivati programske osnove.

Nova članica IK ROSA je Bogdana Jovanović, studentkinja iz Kragujevca.

IK ROSA
26. decembra 2020.