Drugi i treći sastanak Radničke omladine (maj-septembar 2020.)

Dana 04. maja 2020. godine održan je Drugi, majski sastanak Radničke omladine Srbije (ROSA).

Zbog i dalje prisutne vanredne situacije prouzrokovane od epidemije virusa COVID-19, sastanak je održan putem interneta.

Diskutovalo se o trenutnoj finansijskoj i političkoj situaciji, daljim aktivnostima članstva, o daljem rasprostranjivanju publikacija Saveza rada služeći se štampanim i digitalnim medijima.

ROSA je konstatovala solidan rad u prethodnom periodu, koji je doveo do jačanja i širenja Radničke omladine uzduž cele Srbije, uprkos poteškoćama društvenih aktivnosti izazvanog kriznom situacijom. Isto tako, sazrelo je mišljenje da postoje osnovi za još raznovrsniju, uporniju i aktivniju delatnost ROSA.

  • Gorući problemi radničke omladine

Akcenat sastanka stavljen je na trenutnu situaciju radnika u privatnim preduzećima i njihovim razlikostima, sa zaključkom da je tretiranje radnika u tim preduzećima nejednako i da je potrebno ispitati situaciju služeći se ličnim poznanstvima i usmerenim svakodnevnim razgovorima, kako bi se sprečila eksploatacija radnika. Posebna pažnja se stavila na građevinske radnike i ostale radnike koji rade “na crno”.

Nakon ukidanja vanredne situacije i karantina pristupiće se sistematičanom radu na štampanju i distribuciji redovnih publikacija Saveza rada.

Takođe, Izdavačkoj redakciji (AK) RSRS priključuju se novi članovi iz redova ROSA i tako dalje osvežavaju njen rad.

  • Inicijativni komitet i Prvi redovni sastanak ROSA

Do narednog, prvog redovnog sastanka ROSA, koji će biti organizovan u okviru sledeće redovne Sednice Akcionog komiteta RSRS – nadamo se u što skorijem roku budući da je u najavi ukidanje vanrednog stanja – dužnostima Inicijativnog komiteta ROSA priključuje se i ugostiteljski radnik Relja Ratković (Kragujevac).

Radničku omladinu Srbije otpozdravljamo ovogodišnjim Prvomajskim sloganima Revolucionarnog saveza rada Srbije: U borbu! U revoluciju! U socijalizam!

IK Radničke omladine Srbije (ROSA),
06. maj 2020.


Septembarski sastanak Radničke omladine Srbije (ROSA)


Zbog i dalje prisutnog virusa COVID-19 na našim prostorima, septembarski sastanak Inicijativnog komiteta Radničke omladine Srbije (ROSA) održan je putem interneta. Sastanku su prisustovali i izabrani članovi Akcionog komiteta RSRS.

– Tema koja je ostavila najjači utisak na sastanku tiče se formiranja organa za stvaranje online emisija(Podcasta). Naši novi članovi, koji se bave novinarstvom, izneli su ovu ideju i prezentovali je kao savremenom i popularnom. ROSA se zalaže za to da ova ideja zaživi i dopre do omladinskih
masa, kako bi se formirale nove radne snage koje će braniti svoja radnička prava i ne dozvoliti sebi da budu jeftina radna snaga koja bogati kapitaliste – i biti u prvim redovima revolucionarnog radničkog pokreta.

– Diskutovalo se i o efikasnijem radu, štampi i distribuiranju mesečnih “Radničkih diktata” i njihovoj popularizaciji. Uz trenutnu proizvodnu formu (štampanu i digitalnu), postoji težnja i da se razvije i samostalno izdavaštvo RSRS i Edukativne komune, što je povereno članu AK RSRS Branislavu Iliću (Šabac).

– Inicijativnom komitetu Radničke omladine Srbije priključuje se student Lazar Mladenović (Pančevo).

Na kraju sastanka, članovi ROSA su se saglasili da je trenutni način i tempo rada zadovoljavajuć i
da se očekuju još bolja povezanost, aktivnosti i rad u budućnosti.

IK ROSA
septembar 2020.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s