O značaju borbenog materijalizma (povodom 150. godina Lenjina)

Prirodna nauka napreduje tako brzo, proživljava period takve duboke revolucionarne promene u svim oblastima da ona ni u kom slučaju ne može da se liši filozofskih zaključaka…