Nismo zaboravili 24. mart 1999.

24. marta obeležavamo crni dan početka NATO bombardovanja Jugoslavije.

Danas, kada su svi građani sveta jednako ugroženi pandemijom koronavirusa, setimo se NATO agresije nad Srbijom i Crnom Gorom i njenih žrtava.

Bombardovanje je trajalo 78 dana. Stradalo je 2500 ljudi, od toga 79 dece, a ranjeno je 12500 ljudi. U bombardovanju je učestvovalo 19 država, sa 1150 aviona, koji su ispalili 1300 krstarećih raketa i upotrebili 37000 kasetnih bombi, dok je ukupan broj projektila bio 420000, ukupne mase 22000 tona. Bombardovano je 995 meta, a uništeno je i 14 aerodroma, 18 vrtića, 69 škola, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 38 mostova, 470 kilometara puteva, 595 kilometara pruga, i jedna trećina energetskog sistema zemlje.

Zločini Vojske Jugoslavije i velikosrpskih paradržavnih struktura nad albanskim stanovništvom bili su povod za pokretanje zločinačke osvajačke vojne kampanje zapadnih imperijalističkih sila članica NATO, koje nisu zainteresovane za rešavanje kompleksnog nacionalnog pitanja na Kosovu, već za dominaciju na Balkanu i potčinjavanje srpskog i svih balkanskih naroda imperijalističkom režimu.

Principijelna lenjinska pozicija Revolucionarnog saveza rada stoji uz pravo albanskog i svih balkanskih naroda na samoodređenje, uz poziciju koja teži bratstvu naroda na Balkanu kao nezaobilaznom uslovu sticanja njihovih nacionalnih, demokratskih, socijalnih, političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih sloboda.

Ni danas, pod jakim prisustvom imperijalističkih “snaga reda”, nacionalno pitanje na Kosovu nije rešeno, dok se socijalno pitanje i imperijalistička kriza produbljuju na celom Balkanu. Umesto da Kosovo bude tačka susreta i prijateljstva albanskog i srpskog naroda, koji vekovima žive i bore se jedni uz druge, da bude utvrđenje revolucionarnog anti-imperijalističkog balkanskog bratstva – to je danas još uvek tačka razodora koja služi imperijalističkim silama za potpaljivanje vatre i izazivanje nestabilnosti na Balkanu. Do mira se ne može doći oslanjanjem na supersile, već samo narodnom revolucijom. Iz bare imperijalizma, pretvorimo Balkan u njegovo ognjište!

AK Revolucionarnog saveza rada,
24. marta 2020.

U nastavku prilažemo fotografije izrađene u saradnji Edukativne komune “Ljiljana Bogoeva Sedlar” i Radničke omladine (ROSA) povodom ovogodišnjeg obeležavanja godišnjice NATO agresije na našu zemlju. U pitanju su objekti srušeni imperijalističkim bombama a koji i dalje nisu obnovljeni…