Radnička omladina: Živela ROSA!

Na predlog Akcionog komiteta RSRS koji neprekidno bdi nad htenjima i dešavanjima među našim radnim narodom i omladinom – iznosimo inicijativu za formiranje Radničke omladine Srbije – ROSA.

Osnovni principi delovanje ROSA naslanjaju se na Osnovne principe delovanja RSRS. Radnička omladina potvrdiće ovu principijelnost prisustvom na predstojećoj Trećoj martovskoj sednici Akcionog komiteta RSRS kome će delegirati svoje stajaće ili izabarane predstavnike koji će odlučno i svestrano učestvovati u radu AK RSRS. Inicijatori ROSA takođe preuzimaju na sebe dužnosti priprema uslova za organizovanje osnivačkog Prvog kongresa ROSA najkasnije do proleća sledeće godine.

ROSA će u odgovornom proleterskom duhu vršiti svoju revolucionarnu dužnost pred radnim narodom i omladinom naše zemlje i međunarodnim proleterskim pokretom. Mi smo spremni u svako doba!

Živela Radnička omladina!

Sva vlast radnom narodu – živeo Revolucionarni savez rada!

industrijski radnik Miloš Rakić, Jagodina
ispred Radničke omladine Srbije – ROSA
Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije
10. mart 2020.