Radnička omladina: Živela ROSA!

Na predlog Akcionog komiteta RSRS i u skladu sa rastućim potrebama radnog naroda i omladine za borbom za ostvarivanje svojih prava i svojih istorijskih zadataka – iznosimo inicijativu za formiranje Radničke omladine Srbije – ROSA.

ROSA je revolucionarna, omladinska organizacija Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS).

Osnovni principi delovanja ROSA naslanjaju se na osnovne principe delovanja RSRS. Radnička omladina Srbije potvrdiće ovu principijelnost prisustvom na predstojećoj Trećoj sednici Akcionog komiteta RSRS kome će delegirati svoje stajaće ili izabarane predstavnike, koji će svestrano učestvovati u radu AK RSRS. Inicijatori ROSA takođe preuzimaju na sebe dužnosti priprema uslova za organizovanje Prvog kongresa ROSA.

ROSA će u časnom proleterskom duhu vršiti svoju revolucionarnu dužnost pred radnim narodom i omladinom naše zemlje i međunarodnim marksističko-lenjinističkim komunističkim i radničkim pokretom. Mi smo spremni u svako doba!

Živela Radnička omladina!

Sva vlast radnom narodu – živeo Revolucionarni savez rada!

Incijativni komitet Radničke omladine Srbije – ROSA
Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije
u Jagodini 10. marta 2020.