Za nepobedivi Savez radnih žena

Revolucionarni savez rada Srbije (RSRS) i UG “Pokret dostojanstvenih” šalju borbene osmomartovske pozdrave radnim ženama i omladini.

Revolucionarno demokratski front radnog naroda formiran inicijativom Druge sednice Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije kao zamajac širokog pokreta radnog naroda u Srbiji – vidi svoju istorijsku misiju u revolucionarnoj obnovi borbenog pokreta radnih žena. Revolucionarno demokratski front radnog naroda upravo računa na svoje najmoćnije, presudno oružje – borbene radne žene, avangardu proleterske revolucije!

Revolucionarno demokratski front radnog naroda posebno ističe potrebu za ženskom borbenom pripravnošću ne samo u odnosu na pristutnu dvostruku potlačenost žena – kako na radnom mestu, tako i u kući – već i u odnosu prema novim napadima na ženski radni svet, koji se najbolje ogledaju bestidnošću buržoaskih klika koje su pripremile novi korumpirani penzioni zakon u Srbiji sa drakonskim tretmanom upravo prema radnim ženama.

Revolucionarno demokratski front radnog naroda posebno ističe poziv prosvetnim i zdravstvenim radnicama, profesorkama, sekretaricama u javnim preduzećima i društveno-ekonomskim organizacijama, studentkinjama i ženskoj omladini – već od danas počnimo da preokrećemo situaciju – na nas se računa! Podignimo revolucionarnu žensku predusretljivost u obrazovanju omladine, u narodnom zdravlju, u dobrim, lepim i demokratskim društvenim odnosima – udruženo zaustavimo štetne posledice buržoaskog nasilja i korupcije! Mi to možemo! We can do it!  

U skladu sa osnovnim principima i potrebama avangardnog demokratskog organizovanja radnih žena, pripreme za Treću sednicu Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije stvaraju uslove za formiranje Saveza radnih žena kao ključnu povezujuću, svekapilarnu kariku – srž fronta radnog naroda.

Radne žene – na oprez!

Zaustavimo kapitalističko nasilje i korupciju – zaustavimo izvor bede, neznanja i nesloge!

Za nepobedivi Savez radnih žena – dole dvostruka potlačenost radne žene – živela emancipacija radničke klase!

Sva vlast Revolucionarno demokratskom frontu radnog naroda – živeo Revolucionarni savez rada!

zdravstvena radnica Vesna Živanović, Paraćin
ispred Revolucionarno demokratskog fronta radnog naroda
Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije i Predsedništvo “Pokreta dostojanstvenih”
08. mart 2020.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s