KOMUNISTIČKA DEKLARACIJA RADNICIMA I NARODIMA SVETA – od Kita do Beograda

RSRS pridružio je svoju podršku marksističko-lenjinističkoj deklaraciji usvojenoj u ekvadorskom gradu Kitu 1994. godine, koja je ustanovila temelje preokreta u borbi protiv savremenog imperijalizma i revizionizma…