Odlučno sprečimo profašističku zaveru! (međunarodni poziv solidarnosti)

Za revolucionarnu budnost i međunarnodnu proletersku solidarnost – odlučno sprečimo profašističku zaveru!

Nedavni huliganski ispadi protiv izbeglica u Beogradu, orkestrirani povratak notornih fašista u zemlju, rasističke kampanje i pro-vladajućih i pro-opozicionih buržoaskih partija i promena kursa državne politike prema izbeglicama, a sve u uslovima društvenog, političkog i ekonomskog haosa izazvanog korupcijom i političkim bankrotstvom dekadentiranih buržoaskih klika – u potpunosti potvrđuju ocene Revolucionarnog saveza rada Srbije (RSRS) o nadvijanju profašističke zavere nad zemljom.

Pored osnovne ljudske solidarnosti prema nevinim ljudima u nevolji ma koje vere, rase ili nacije – koji iz svoje otadžbine beže od pljačkaškog rata koji se vodi za račun istih onih imperijalista koji su učestvovali i u razbijanju naše zemlje – borba protiv profašističkih bandi i njihovih gazdi obavezuje srpski radni narod pre svega iz razloga sopstvene ugroženosti i samoodbrane. Profašističke bande prema izbeglicama izvode svoju kukavičku gimnastiku kako bi se pripremale za nasilničke obračune sa radničkom klasom u borbi. Ovi nasilnici i kukavice se nad migrantima treniraju za nasilje nad ženama i omladinom, za izbacivanje radnog naroda na ulicu u pomoći privatnim izvršiteljima ili buržoaskom poslodavcima, kao što su takve slične krimogene bande pokazivale poslušnost u kriznim situacijama po svoje gazde: u primerima kukavičkih napada huligana na tekstilne radnice kragujevačkog „22. Decembra“ u štrajku, napada neonacista na studentkinje i studente u štrajkovima na Filološkom i Filozofskom fakultetu, na aktiviste “Krova nad glavom” i druge.

U svetlu iznesenih razvoja događaja Edukativna komuna Revolucionarnog saveza rada poziva na revolucionarnu budnost protiv profašističke zavere i međunarodnu proletersku solidarnost. U cilju edukacije o iznesenim problemima Edukativna komuna „Ljiljana Bogoeva Sedlar“ prikazuje javnosti kratki dokumentarni film o izbegličkoj krizi „RUŽA VETROVA“ prikazivan na brojnim domaćim i međunarodnim filmskim festivalima.

Edukativna komuna „Ljiljana Bogoeva Sedlar“ Revolucionarnog saveza rada Srbije
U Beogradu, 26. januara 2020. godina

RESOLUTELY PREVENT THE PRO-FASCIST PLOT – FOR REVOLUTIONARY VIGILANCE AND INTERNATIONAL PROLETARIAN SOLIDARITY

In the lights of recently orchestrated rise of xenophobia and appearance of organized pro-fascist gangs for the attacks on the immigrants as training for preparation for the attacks on the working class – as is already shown in the recent history of the class struggle in Serbia – the Education commune of the Revolutionary Alliance of Labour of Serbia calls for revolutionary vigilance and international proletarian solidarity. For this occasion and educational purposes the Education commune presents to the public short documentary about the immigrant crisis called „WINDROSE“, screened at the representative international film festivals.

Education commune „Ljiljana Bogoeva Sedlar“ of Revolutionary Alliance of Labour of Serbia
26th of February 2020 in Belgrade, Serbia

RUŽA VETROVA / THE WINDROSE (Serbia, Slovenia 2016) 10′

Poslednja stanica izbeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka na ruti do Evropske unije u zbegu od imperijalističkog rata je beogradska železnička stanica. Tamo ih susreću srpski i slovenački studenti…

Last stop for the refugees from Africa and the Middle East fleeing from imperialist wars before reaching the European Union is a train station in Belgrade. There Serbian and Slovenian students meet them…