Održana Druga sednica Akcionog komiteta RSRS

U nedelju 23. februara 2020. godine u gradu Paraćinu, Republika Srbija održana je Druga sednica privremenog Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije u prostorijama UG „Pokret dostojanstvenih“.

Sednicu je otvorio Odgovorni poverenik Saveza administrativni radnik Jovan Veličković iz Paraćina izveštajem o dosadašnjem radu privremenog Akcionog komiteta. Izveštaj ispred Međunarodnog komiteta, kao i Edukativne komune podneo je filmski reditelj Kosta Ristić iz Beograda. Advokat Miloš Vujisić iz Jagodine izneo je sadašnje i buduće elektorijalne perspektive Saveza.

Uz prisustvo predsednice UG „Pokret Dostojanstvenih“ zdravstvene radnice Vesne Živanović iz Paraćina iznesene su perspektive o zajedničkoj saradnji Saveza i Pokreta dostojanstvenih u borbi za bolje uslove života, rada i emancipacije radničke klase, kao i formiranja revolucionarnog demokratskog fronta radnog naroda. Sagledane su i mogućnosti borbe protiv do srži antiradničkog Zakona o radu, uz poziv na revolucionarnu budnost protiv novog antiradničkog i antiženskog buržoaskog penzionog zakona u pripremi, a iznesene su sindikalne perspektive.

Akcioni komitet pružio je podršku dosadašnjim aktivnostima Međunarodnog komiteta i izneo inicijativu za dalje učvršćivanje solidarnih veza Revolucionarnog saveza rada Srbije sa međunarodnim radničkim i Međunarodnim marksističko-lenjinističkim pokretom (CIPOML).

Akcioni komitet izneo je inicijativu Edukativnoj komuni za izradu edukativnih filmova: o problemima osnovnog obrazovanja pod radnim nazivom „Robovi osmogodišnje škole“ i o problemima Zakona o radu.

Akcioni komitet doneo je odluku o formiranju Udruženja građana „Revolucionarni savez rada Srbije“ kao jednu od poluga za stvaranje uslova za osnivanje političke partije i organizovanja Prvog kongresa Revolucionarnog saveza rada Srbije.

Druga sednica priveremenog Akcionog komiteta RSRS priredila je dva nova programska dokumenta: Smernice za dalju izgradnju Saveza pod nazivom „O revolucionarnoj partiji proletarijata“, kao i deklaraciju „Za jedinstveni sindikalni pokret“.

Pored navedenih zadataka, Akcioni komitet će do naredne Treće, martovske sednice pripremati uslove za osnivanje “Radničkog saveta” – besplatne pravne i savetodavne službe Revolucionarnog saveza rada Srbije za probleme uslova rada, organizovanja i bezbednosti radnica i radnika.

Privremeni Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije,
24. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija