O revolucionarnoj partiji proletarijata

Smernice za dalju izgradnju Saveza
Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije
na Drugoj sednici, 23. februara 2020.

Svaki korak – bitka, svaka bitka – pobeda.

Imajući u vidu formiranje Revolucionarnog saveza rada Srbije kao avangardne organizacije radničke klase i u cilju borbe za njegove proglašene ciljeve, a uzimajući u obzir sve zaoštrenije protivrečnosti i opštu krizu kapitalizma koja se ocrtava u nacionalnim i međunarodnim okvirima, i potreban narodni odgovor u vidu jedinstva radničke klase u borbi za mir, demokratiju i socijalizam – Akcioni komitet Revolucionarnog saveza rada Srbije iznosi smernice za svestranu, doslednu i disciplinovanu izgradnju Saveza i njegovih avangardnih kadrova, koji će samo dubokim razumevanjem i postizanjem jedinstva revolucionarne teorije i prakse proleterske revolucije moći da iznesu spasonosni zadatak revolucionarne borbe za vlast radnog naroda.

I Stvaranje Komunističke partije je istorijska nužnost

Savremeno društvo kapitalizma u truljenju, u uslovima zakona džungle vlasti supersila, savremenog monopola, krupnog multinacionalnog kapitala i lokalnih kapitalističkih klika – u stalnoj, svakodnevnoj, stihijskoj, ekonomskoj i socijalnoj borbi radničke klase, u samoj borbi za goli opstanak protiv imperijalističke krvopijske diktature maksimalnih profita – stvara preduslove za klasno osvešćivanje delova radničke klase. U kritičnim trenucima razvoj te svesti dobija kvalitativne skokove i prerasta u stvaranje avangardne, revolucionarne partije proletarijata – komunističke partije. Istorijske uslove za stvaranje Komunističke partije i njenu svetsko-istorijsku ulogu nalazimo u Oktobarskoj socijalističkoj revoluciji, Antifašističkoj pobedi, narodno-demokratskim revolucijama, zemljama socijalizma, kulturnoj i naučno-tehnološkoj revoluciji. Savremeni istorijski uslovi i nova međunarnodna mobilizacija radničke klase dodatno produbljuju značaj ovog pitanja.

II Revolucionarna partija proletarijata vodi se revolucionarnim principima marksizma-lenjinizma

Ono što razlikuje Revolucionarni savez rada od ostalih ekonomskih, kulturnih i političkih udruženja radničke klase i što je čini proleterskom organizacijom višeg tipa, a što je takođe razlikuje od socijaldemokratskih i revizionističkih partija – mrskih oportunističkih prilepaka buržoazije i neprijatelja proletarijata – je njena revolucionarna teorija uopšte, a jedinstvo njene revolucionarne teorije i prakse posebno. Revolucionarna teorija partije proletarijata, iskovana legendarnim istorijskim bitkama, koja doslednim pristupom obezbeđuje radničkoj klasi pobedu u svakoj bici i dalje se u tim pobedama unapređuje kao nezamenljivi vodič revolucionarne akcije proletarijata – sistematizovan je u naučno filozofskom pogledu na svet revolucionarne radničke klase koja se naziva marksizam-lenjinizam.

Bez ovakvog, dijalektičko-materijalističkog pogleda na svet i njegove konzistentne primene u prirodnoj i društvenoj stvarnosti – nemoguće je pobošljati uslove života, rada i emancipacije radničke klase. Bez revolucionarne teorije nema ni revolucionarne prakse – bez revolucionarne teorije nemoguće je promeniti svet. Da bi se svet zaista uvideo i razumeo, dakle aktivno menjao i promenio – potrebno je uzvišeno dijalektičko jedinstvo revolucionarne teorije i prakse – koja jedina može da pruži odgovor na neprekidne izazove reakcionarnog vladajućeg poretka i njegovih čuvara, koja jedina može da obezbedi pobedu u svakoj bici sve do konačne pobede.

Nije, dakle, dovoljna samo opšta kultura, osnovno, srednje ili visoko obrazovanje – već duboko revolucionarno, marksističko-lenjinističko obrazovanje, putem predane obrade naučnih i marksističko-lenjinističkih klasika i njihove primene sa principijelnom strogošću i ozbiljnošću u revolucionarnoj akciji, u konkretnoj situaciji i u aktivnoj kritici i samokritici. Revolucionarni savez rada obavezan je da stvara potrebne uslove za takav strogi, zahtevni i samodisciplinovani marskističko-lenjinistički razvoj svojih avangardnih kadrova – kako putem savremenog obrazovanja u okviru Edukativne komune tako i putem neumoljive revolucionarne političke akcije pod rukovodstvom Akcionog komiteta.

III Centralno pitanje i zadatak revolucionarne partije proletarijata je osvajanje vlasti radničke klase

Partija proletarijata mora u svakom trenutku jasno da razume svoju revolucionarnu ulogu. Osnovni zadatak marskističko-lenjinističke partije proletarijata je obaranje vlasti buržoazije, izvođenje demokratskih reformi za potkopavanje diktature kapitala, stvaranje narodnodemokratske vlasti i izgradnja socijalizma kao osnove za revolucionarni materijalni, naučni i kulturni razvoj društva i individue.


Proleterska partija koja svu svoju trenutnu istorijsku strategiju, taktiku i razvoj ne zasniva na tom osnovnom revolucionarnom cilju i na rečima i na delu, koja ne napreduje stalno ka tom cilju, koja sa dinamikom ne ostvaruje uslove za neposredno ostvarivanje tog cilja – gubi karatker revolucionarne a onda i same radničke partije, partije proletarijata, kaska na repu događaja i stupa na put oportunizma, klasne izdaje a onda i otvorenog zastupanja buržoaske diktature i neprijateljstva prema radničkoj klasi. Avangardni kadrovi Saveza trebaju ovu činjenicu neprestano da imaju u vidu, da nose breme održavanja poverenja radničke klase u reči i dela Revolucionarnog saveza rada i u tom smislu budu na stalnoj liniji vatre kritike. „Čekati se ne sme, vlast uzeti odmah!“ Revolucionarna partija proletarijata gradi se u borbi za proletersku diktaturu – samo u toj borbi i nikako drugačije!

IV Revolucionarna partija proleterijata nije propagandno društvo već partija političke akcije

Radnička klasa ne može da prati i bori se uz naš revolucionarni Savez, ne može da prati i sprovodi njegovu revolucionarnu ideju i praksu ako ne vidi naš Savez u akciji. Propagandna sredstva koja poseduje kapitalistička buržoazija i njene političke partije mnogo su moćnija nego sredstva radničkih partija, koja pravilom imaju ograničen uticaj, cirkulaciju i distribuciju. Zato radne mase moraju da vide naš Savez u političkoj akciji koja dovodi u pitanje i samu mlitavost i apatiju podstaknutu buržoaskom propagandom. Naš Savez mora radnim masama da zadaje borbeni i poštovani primer i tako ih uvlači u svesnu političku borbu.

Edukacija i propaganda Saveza takođe ima svoj značaj, pa koliko god se činila minijaturna i ona sama postaje moćno sredstvo ako je praćeno odlučnom političkom akcijom. Jačanje radničkog pokreta i revolucionarne partije proletarijata moguće je samo i isključivo u neprestanoj klasnoj borbi, u stalnom sticanju kulturne, materijalne i političke moći radničke klase i Revolucionarnog saveza rada, u stalnom krnjenju vlasti buržoazije sve do stvaranja uslova za zadavanje finalnog udarca. Propagandne i agitacione aktivnosti moraju da prate ovakve perspektive, a ne da liče na marketinške agencije. Važno je i podvući da Savez mora sam da stvara i proizvodi sredstva borbe i propagande, bez ičije materijalne pomoći – ne postoji buržuj koji bi zaista i ozbiljno pomogao radničkom pokretu a bez intrigantskih i destruktivnih političkih ciljeva.

KA DEMOKRATSKOM NARODNOM FRONTU (I deo): iskustva iz Ekvadora

Situacija i prilika za napad na reakcionarni vladajući poredak i tako jačanje sopstvenih snaga iznova izranjaju, posebno u uslovima opšte kapitalističke krize kao i hronične privredne, ekonomske i političke krize u našoj zemljii i zemljama u regionu. Ne samo to, mora se imati u vidu da prisutni fragilni društveni uslovi nisu samo zreli na revolucionarnu političku akciju, već stvaraju uslove i za fašistički puč i reakciju – tim pre je odlučno dejstvo revolucionarnih proleterskih snaga postavljeno na nivo istorijske odgovornosti.

Nužno je ovladati postojećim kontradikcijama između unutrašnjeg kapitala zemlje i stranog kapitala, između lokalnih buržoaskih klika i radničke klase – takva umešnost je osnova za agilnu i uspešnu političku akciju revolucionarne partije proletarijata.

V Revolucionarna partija proletarijata je predvodnik borbe masa

Jedna od osnovnih prednosti Saveza u odnosu na buržoaske snage – i osnovni razlog zašto buržoaske klike moraju da koriste mnogo veća sredstva za propagandu nego revolucionarna partija proletarijata – su slabe, neiskrene i koruptivne buržoaske veze sa masama, a perspektiva iskrenih i čvrstih veza Saveza sa radnim masama. Ova veza činiće osnov sve njegove političke sile – izgradanja i razgranatost ovih veza postaje ključni politički činilac razvoja našeg Saveza. Revolucionarni savez rada treba da stupa u svaku političku akciju kao predvodnik i revolucionarni vaspitač radnog naroda, oko koga mora da okuplja sve progresivne snage i celinu pokretačkih snaga revolucije, u borbi za demokratiju i socijalizam.

Avangardni kadrovi Revolucionarnog saveza rada, naoružani marksističko-lenjinističkom revolucionarnom teorijom i iskustvom revolucionarne proleterske prakse, moraju biti prisutni i relevantni u udruženjima i velikim okupljalištima radničke klase, moraju da idu u redove progresivnih demokratskih elemenata koji su protiv kapitalističkog režima i nasilničkih, izrabljivačkih zakona kapitalističke države i protiv reakcionarne ideologije koja svojim raznolikim pojavama zbunjuje umove ljudi. Moraju neprekidno evaluirati trenutne i hitne potrebe masa i istaći ih kao zastavu borbe za narodnodemokratsku vlast.

Druga sednica privremenog Akcionog komiteta Revolucionarnog saveza rada Srbije
23. februara 2020. godine u Paraćinu, Republika Srbija

Smernice su inspirisane odlukama Međunarodnog skupa marksističkog-lenjinistikih partija i organizacija (CIPOML)O partiji proletarijata“.

These guidelines are inspired with the resolution of the 24th Plenary of the International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations (CIPOML) with the title “On the Party of the Proletariat.