KONTAKT lokalnih povereništava

KONTAKT LOKALNIH POVERENIŠTAVA
Revolucionarnog saveza rada Srbije

e-mail: savezrada@gmail.com

tel: (+381) 061 30 53 626

Odgovorni poverenik Akcionog komiteta RSRS:
Jovan Veličković


Facebook: REVOLUCIONARNI SAVEZ RADA SRBIJE