Akciona politička platforma “Komuna”

Platforma

Za revolucionarnu demokratiju, sada!

Platforma „Komuna“ je akciona platforma političkog delovanja „Revolucionarnog saveza rada“ u svim javnim forumima – učešćem na lokalnim i parlamentarnim izborima, u sindikalnim savezima, lokalnim samoupravama i svim oblicima mesnog udruživanja, na radnim mestima, u strukovnim udruženjima, u medijskim, kulturnim i svim drugim oblicima javnog i političkog života.

  1. Zalažemo se za uspostavljanje socijalističkog društvenog, ekonomskog, privrednog i državnog uređenja – za obaranje vlasti buržoazije i imperijalizma, za savladavanje kapitalističkog haosa – za vlast Komune i radnog naroda – za vlast radničke klase. Za mir, demokratiju i socijalizam – protiv imperijalističke pljačke i rata.

  2. Zalažemo se za odbranu svih izborenih radničkih, ljudskih i građanskih prava i sloboda i dalje unapređivanje tih prava i sloboda, kao i za odbranu, učvršćivanje i dalji razvoj nacionalnih sloboda i ravnopravnosti.

  3. Zalažemo se za revolucionarnu demokratiju – za učešće radnog naroda u masovnim društvenim organizacijama – za pretvaranje starih i postojećih društvenih organizacija u nove i revolucionarne, za stvaranje novih oblika revolucionarnih masovnih narodnih organizacija – za revolucionarni demokratski red! U svakoj društveno-političkoj organizaciji, u svakoj komunalnoj, privredno-ekonomskoj, obrazovnoj, naučnoj, sportskoj, kulturnoj organizaciji postoji klica revolucije. Bacajmo klice „Komune“ i klasne borbe svuda!

  4. Zalažemo se za revolucionarno bratstvo balkanskih naroda i svih naroda u svetu, u jedinstvu i borbi protiv imperijalizma i šovinizma.

  5. Vlast ljudi koji žive od svoga rada štitiće svoje građane od svakog nasilja nad čovekom i svake eksploatacije njegovog rada, obezbediće stalni materijalni i kulturni progres društva, uz očuvanje životnih i ekoloških uslova na zemlji. Revolucionarna vlast rada mora da obezbedi ravnopravnost svih građana, da reši sva socijalna pitanja: da ukine nezaposlenost, obezbedi besplatnu zdravstvenu negu i besplatno obrazovanje, obezbedi prehranu i reši stambeno pitanje za sve svoje građane, da garantuje pravo na rad i penziju, da obezbedi zaštitu žena, omladine i penzionera, da ukine korupciju, da čvrsto obezbedi i razvije sve ljudske, građanske i demokratske prava i slobode. Vlast radničke klase izaćiće na put izgradnje socijalizma, opšteg društvenog progresa, revolucionarnog materijalnog, naučnog i kulturnog razvoja.

Osnivački forum Revolucionarnog saveza rada
18-19. januar 2020. godine
Jagodina, Republika Srbija

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s